vrijdag 13 maart 2015

Immigranten in Engeland 1330-1550

England 's Immigrants 1330-1550 is een volledig doorzoekbare database met meer dan 64.000 namen van mensen die in de periode 1330-1550 naar Engeland geëmigreerd zijn, de zogenaamde Resident Aliens in the Late Middle Ages. Dat is de periode van de Honderdjarige Oorlog, de Rozenoorlogen, de Reformatie en de Zwarte Dood, stuk voor stuk redenen voor mensen om hun heil elders te zoeken.


De gegevens zijn afkomstig uit een groot aantal (ongepubliceerde) bronnen in Engeland. Per immigrant worden (indien bekend) buiten de naam ook de plaats/regio van herkomst, de plaats van vestiging, datum van de vermelding, beroep, eventuele titel en de bron vermeld.
Onder de immigranten zijn veel Nederlanders en Belgen te vinden.
Om een idee te geven: de zoekterm Netherlands geeft 2.994 hits, Belgium 1.896, Holland 1.213, Brabant 836, Gelderland 44, Arnhem 9, Amsterdam 17, Bruges 36 en Antwerp 66.
Hou er bij het zoeken op naam rekening mee dat veel namen mogelijk in het Engels verbasterd zijn. Je kunt o.a. zoeken met wildcart *.

Via @EricHennekam.

donderdag 5 maart 2015

Nederlandse belangen in slavenplantages aan de Wilde Kust

Het maartnummer van Gen.magazine heeft een speciaal thematisch dossier over 'Nederland en de West'. Daarin o.a. het artikel Slavenhouders en geldschieters van Paul Koulen, over de financiële belangen van de Nederlandse elite in de op slavenhandel gebaseerde plantage-economie van Berbice, Demerara en Essequebo.

Paul Koulen analyseerde voor Gen. een recent ontdekte inventaris van Nederlandse plantage-eigenaren en hypotheekverstrekkers in Engelse archieven. De inventaris en verklarende teksten illustreren de langlopende belangen die vele Nederlanders en andere Europeanen in 1818 hadden in Berbice, Demerara en Essequebo.

Een doorzoekbare en onverkorte transcriptie van de inventaris van grondeigenaren en hypotheken is hier beschikbaar als pdf.


Zie Nota bene@Gen. voor een overzicht van de overige artikelen in het thematisch dossier van Gen. over Nederland en de West.

vrijdag 27 februari 2015

Passagierslijsten Holland-America Line 1904-1954

Op de website van Gjenvick-Gjønvik Archives is o.a. een grote collectie van getranscribeerde Passagierslijsten bijeengebracht. Voor mensen die op zoek zijn naar sporen van geëmigreerde familieleden zijn dat bijzonder belangrijke documenten. Ze geven aan wanneer, op welk schip, in welk gezelschap en met welke bestemming mensen reisden c.q. emigranten vertrokken.

De collectie bevat passagierslijsten van een groot aantal scheepvaartmaatschappijen uit verschillende landen. Daaronder ook een enkele lijst van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit 1936 en een zestigtal passagierslijsten van de Holland-America Line uit de periode 1904-1954, de meeste op de route Rotterdam-New York. In de rechterbovenhoek kan men de website doorzoeken op o.a. familienaam.De website bevat ook een grote hoeveelheid mooi illustratiemateriaal, zoals afbeeldingen van tickets, ansichten, posters, brochures etc.

Via @EricHennekam.