dinsdag 13 mei 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 4

Naturalisaties
Koninklijk Besluit met betrekking tot de naturalisatie van een aantal personen, waaronder de  in Brussel woonachtige Pierre Antoine Simon Bounder, 11 november 1815 (Nationaal Archief).
Periode
Vanaf de zestiende eeuw. De meeste naturalisaties dateren van na 1950.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en archief van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Raadplegen
Naturalisaties ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Naturalisaties jonger dan 100 jaar kunnen niet worden ingezien (beperkt openbaar).

Gegevens
Naam en voornamen aanvrager naturalisatie, leeftijd, plaats van herkomst, huidige woonplaats, militaire dienst, beroep, gezinssamenstelling en motieven voor de aanvraag en toekenning.

Let op
  • Naast naturalisaties kende men in de negentiende eeuw ook aanvragen voor gelijkstelling: een migrant kreeg dan niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel diverse belangrijke burgerrechten.
Tips
  • Hoewel gemeenten vanaf 1892 niet meer verplicht waren om aanvragen voor naturalisatie en gelijkstelling te registreren, zijn in gemeentearchieven ook uit later tijd nog naturalisatieverzoeken terug te vinden.
  • Vanaf 1851 werden naturalisaties gepubliceerd in het Staatsblad. De periode 1851-1924 is op naam ontsloten via het Register Luttenberg. Na 1924 staan de naamlijsten in de jaarlijkse alfabetische registers op het Staatsblad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten