maandag 5 augustus 2013

Amerikaanse kranten doorzoekbaar bij Historische Kranten van KB

De bekende webdienst Historische Kranten van de Koninklijke Bibliotheek is per 1 augustus uitgebreid met een zestal kranten uit de Verenigde Staten uit de periode 1849-1952 die zich in de Nederlandse taal speciaal richtten op Nederlandse immigranten in de Amerika.


Het betreft de volgende kranten:
  • De grondwet - 1860-1940(?) 
  • De Sheboygan Nieuwsbode - 1849-1861 
  • De Volksstem - 1890-1919 
  • De Volksvriend - 1874-1951 
  • Het Oosten : Hollandsch nieuwsblad voor algemeen belang - 1904-1940(?) 
  • Onze toekomst - 1925-1952 
Door deze kranten te selecteren bij 'geavanceerd zoeken' onder 'krantentitels'  kan specifiek gezocht worden in deze Amerikaanse kranten. De kranten kunnen integraal digitaal worden doorzocht op namen en andere trefwoorden.

De Sheboygan Nieuwsbode uit het gelijknamige stadje in de staat Wisconsin is de oudste van de zes: "Eenig orgaan der Nederlanders, aan het nieuws, den toestand en de belangen van het Oude en Nieuwe Nederland gewijd" staat op de voorpagina. Voor de (familie)historicus op zoek naar informatie over geëmigreerde landgenoten vormen deze kranten  natuurlijk een bijzondere welkome bron.

Zie ook de website van de KB voor méér informatie. 

1 opmerking: