donderdag 22 augustus 2013

Passagierslijsten New York 1925-1942 bij FamilySearch

Op de website van FamilySearch zijn de eerste afbeeldingen van passagierslijsten beschikbaar gekomen van schepen die aankwamen in de haven van New York.

Deze zogenaamde New York Passenger and Crew Lists beslaan de periode 1925-1942. In totaal gaat het uiteindelijk om de namen van om miljoenen mensen. De lijsten zijn o.a. geïndexeerd op naam, geboorteplaats en -jaar en naam van schip. In de index komen vele duizenden Nederlanders voor die naar de Verenigde Staten en Canada emigreerden.

Er zullen de komende tijd nog vele gegevens worden toegevoegd. De collectie zal uiteindelijk de periode 1897-1957 beslaan. 

maandag 5 augustus 2013

Amerikaanse kranten doorzoekbaar bij Historische Kranten van KB

De bekende webdienst Historische Kranten van de Koninklijke Bibliotheek is per 1 augustus uitgebreid met een zestal kranten uit de Verenigde Staten uit de periode 1849-1952 die zich in de Nederlandse taal speciaal richtten op Nederlandse immigranten in de Amerika.


Het betreft de volgende kranten:
  • De grondwet - 1860-1940(?) 
  • De Sheboygan Nieuwsbode - 1849-1861 
  • De Volksstem - 1890-1919 
  • De Volksvriend - 1874-1951 
  • Het Oosten : Hollandsch nieuwsblad voor algemeen belang - 1904-1940(?) 
  • Onze toekomst - 1925-1952 
Door deze kranten te selecteren bij 'geavanceerd zoeken' onder 'krantentitels'  kan specifiek gezocht worden in deze Amerikaanse kranten. De kranten kunnen integraal digitaal worden doorzocht op namen en andere trefwoorden.

De Sheboygan Nieuwsbode uit het gelijknamige stadje in de staat Wisconsin is de oudste van de zes: "Eenig orgaan der Nederlanders, aan het nieuws, den toestand en de belangen van het Oude en Nieuwe Nederland gewijd" staat op de voorpagina. Voor de (familie)historicus op zoek naar informatie over geëmigreerde landgenoten vormen deze kranten  natuurlijk een bijzondere welkome bron.

Zie ook de website van de KB voor méér informatie.