maandag 1 juli 2013

Database vrijgelaten slaven Suriname (1832-1863)

1 juli 2013 is het 150 jaar gelden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij werd afgeschaft.  De juiste datum om enkele databases betreffende 'manumissies' onder de aandacht te brengen.

Manumissie is het onder bepaalde voorwaarden vrijgeven van een slaaf. Het woord is afgeleid van de Latijnse term manumissio. Die term betekent letterlijk: ‘het uit de hand (van de meester) wegzenden'. Ook in Suriname bestond in de slaventijd (die duurde tot in 1863) de mogelijkheid voor slaven om van rechtswege gemanumitteerd te worden.Op de website van het nationaal Archief kan worden gezocht in een database van vrijgelaten slaven vanaf 1832 tot en met 1863, het jaar waarin de slavernij werd afgeschaft.

Deze database bevat in principe alle Surinaamse gemanumitteerden vanaf 1832 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863. Zelfs een viertal vrijgevingen die pas na de datum van afschaffing van de slavernij hun beslag kregen, zijn in de database opgenomen. Alles bijeen gaat het om 6.781 personen.

De databank Vrijverklaarde Slaven bevat gegevens over alle slaven in Suriname en de Nederlandse Antillen (34.442) die vrij werden gelaten naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in 1863: de Emancipatie 1863. 

Eerder vroegen we in  dit dossier al aandacht voor de manumissies van Curaçao 1722-1863.

Zie voor méér informatie betreffende onderzoek naar Surinaamse voorouders deze bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten