dinsdag 25 juni 2013

De database Naturalisaties Indonesiërs uitgebreid met Staatsblad-Europeanen

Aan de website Naturalisatie van Indische of Indonesische personen 1933-1995, die we hier eerder bespraken, zijn sinds 25 juni 2013 ook de gegevens toegevoegd met betrekking tot personen die in Nederlands-Indië gelijkgesteld werden met Europeanen.
Van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 t/m 1949 de term toepasselijk verklaring. Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië gepubliceerd. Vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".

De naam van de website van D.M. de Calonne en Tj. Schillhorn van Veen luidt nu: Database naturalisaties Indonesiërs, 1850-heden

woensdag 19 juni 2013

Website Slavernij en Jij gelanceerd

Deze week is de website Slavernij en Jij gelanceerd. De website is ontwikkeld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ter gelegenheid van het herdenkingsjaar waarin het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte in haar koloniën.


Slavernij en Jij is bedoeld als dé educatieve website waarop iedereen terecht kan voor basisinformatie over ons slavernijverleden. Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs werkten mee aan de website. Op Slavernij en Jij kunnen jongeren op een prikkelende en interactieve manier kennismaken met dit deel van de vaderlandse geschiedenis in al haar facetten. Ook worden actuele thema’s besproken zoals racisme, identiteit en moderne slavernij.

De website is met name bedoeld voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Het biedt hen informatie voor het maken van een werkstuk. Naast algemene informatie over het slavernijverleden is er op de website ook een educatieve game voor smartphones en tablets. Uiteraard maakt de site veelvuldig gebruik van social media. Ook voor volwassenen is Slavernij en Jij heel interessant.

dinsdag 18 juni 2013

Evangelische dominees van Rheinland vanaf de reformatie - deel 2

Onlangs verscheen in Duitsland het tweede deel van het meerdelige biografisch naslagwerk over evangelische dominees in Rheinland van de reformatie tot heden.  Het betreft deze keer de namen beginnend met de letters E t/m J.  Per dominee worden biografische basisgegevens opgenomen over geboorte, overlijden, opleiding, beroepsmatig cv etc. Ook is er aandacht voor eventuele militaire dienst, betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven en publicaties.

In mei 2011 verscheen het eerste deel van dit naslagwerk.  Daarover berichtten wij destijds in dit dossier.

Die Evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Rheinland von der Reformation bis zur Gegenwart. Band 2: E-J. Samengesteld en bewerkt  door Jochen Gruch in opdracht van de Evangelische Kirche im Rheinland en de Verein für Rheinische Kirchengeschichte. Bonn, 2013. 482 pag.'s, 25 cm.

maandag 10 juni 2013

Boek: Sporen van Smaragd, over Haags Indisch erfgoed

Den Haag heeft al eeuwen een multicultureel karakter. De historische, sociale en culturele uitwisseling met Nederlands-Indië heeft vele zichtbare sporen achtergelaten in de stad. Langzaam verdwijnen steeds meer van de oorspronkelijke Indische elementen uit het stadsbeeld, onder meer door verbouwing of sloop voor stadsvernieuwing. Het is van belang dat kenmerkende voorbeelden behouden blijven. De Haagse Monumentenzorg startte onder de naam Sporen van Smaragd een project dat de Indische sporen moet inventariseren, beschrijven en waar mogelijk behouden. Op de website Sporenvansmaragd.nl leest u meer over het project en wordt o.a. verwezen naar de beeldbank op Flickr

Bij Uitgeverij De Nieuwe Haagsche verscheen inmiddels een mooi verzorgd gelijknamig boek: Sporen van Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag 1853-1945. (full colour, hardcover, 304 pag.'s, prijs € 29,95)  In deze publicatie wordt een gedegen overzicht geboden van tientallen bijzondere Haagse bouwwerken met een Indisch verleden.

maandag 3 juni 2013

50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie in België

17 februari en 16 juli 1964 zijn historische dagen voor België. Het zijn de dagen waarop akkoorden gesloten werden met respectievelijk Turkije en Marokko betreffende arbeidsmigratie naar België. In 2014, 50 jaar later dus, worden die akkoorden én hun effecten op zowel migranten als op hun nieuwe omgeving uitgebreid herdacht. De jaarlijkse Erfgoeddag staat op 27 april 2014 in het teken van het thema "Grenzeloos".

Op die dag zullen honderden Belgische erfgoedorganisaties hun activiteiten presenteren. Om de Erfgoeddag goed te kunnen voorbereiden heeft FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) een digitale brochure uitgebracht waarin informatie, adviezen en tips zijn opgenomen voor erfgoedorganisaties die zich bezig houden met migratie. De brochure is ook interessant voor niet-Vlaamse organisaties. De brochure heet: Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie en telt meer dan 50 pagina's.