maandag 13 mei 2013

Boek: Afscheid van de Koloniën

Het Nederlandse koloniale rijk in Azië, Afrika en Amerika is vanaf het einde van de 16e eeuw gegroeid tot een wereldimperium, dat na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in 1942 werd afgebouwd. Journalist en schrijver Jansen van Galen (1940) heeft al verschillende publicaties over de verschillende Nederlandse koloniën op zijn naam staan en heeft deze gebruikt voor dit samenvattende werk, waarin hij een genuanceerde visie op het Nederlandse dekolonisatiebeleid uiteenzet.

Het boek kent drie delen, te beginnen bij het ontstaan en groei van het Nederlandse wereldrijk en het opkomende nationalisme in Oost-Indië in de 20e eeuw. Het tweede deel betreft de dekolonisatie van Indonesië sinds 1942, het nieuwe statuut met Suriname en de Nederlandse Antillen in 1954, het opgeven van Nieuw-Guinea in 1962 en de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het laatste deel gaat over de postkoloniale periode van na 1975, waaronder de status aparte van Aruba en de staatkundige hervormingen van de Antillen tot 2010.

Oorspronkelijk was het boek bedoeld als dissertatie, maar de auteur zag daar van af, ondanks dat het door de promotiecommissie was goedgekeurd. Hij wilde liever een lekker leesbaar boek schrijven, en dat is gelukt. Het boek is geïllustreerd met zwart-wit-foto's en besluit met een verantwoording, literatuurlijst en register. Een handig naslagwerk over de achtergronden van menige familiegeschiedenis.

John Jansen van Galen,  Afscheid van de koloniën. De dekolonisaties van Nederland in Oost en West, 1942-2010, (Uitgeverij Atlas 2013), 608 pagina's, prijs € 44,95.

De oorspronkelijke dissertatie kan hier online als pdf worden gelezen/gedownload.

Onderstaand kunt u luisteren naar een radio-interview van de NTR met de auteur over het boek. Het interview vangt aan na 17 min. en 20 seconden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten