vrijdag 22 november 2013

Themanummer over Migratie van tijdschrift Vlaamse Stam

Het zesde nummer van de lopende jaargang van het tijdschrift Vlaamse Stam staat geheel in het teken van migratie. Het hele jaar door is er in het Belgische wereldje van familiehistorici al veel aandacht voor dit thema. Aanleiding is de opening op 28 september van het Red Star Line Museum in Antwerpen, waarover wij eerder berichtten in Migranten dossier@CBG.

Inhoud van het themanummer van Vlaamse Stam:

 • Migratie, een fenomeen van alle tijden, door Valerie Vermassen
 • Genealogie en overzeese emigratie naar Noord-Amerika, door Jan Verhelst
 • Jean-Baptiste Hassewer (1869-1930). Het merkwaardige verhaal van een Amerikaanse neef, door Ilse Franklin-Schmidt en Jan Hassewer
 • De fascinerende zoektocht naar Albertus Bleyweert, door Paul Blyweert (Over emigratie naar Canada en VS)
 • De familie Rozenstraten. Een Nederlandse familie komt naar België, door Gerrit Huybreghts
 • Een familielid terugvinden in Amerika, door Paul Callens
 • De familie De Queester. Van Brugse Vierschaar tot Virginia Company, door Marie Majella Martelé
 • Franciscus en Jan Livien Van Der Haegen emigreerden naar het Rijnland, door Marc Van Der Haegen
 • Red Start Line. Verhalen van vroeger en nu, door Nadia Babazia

Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis is het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen. Het verschijnt 6 keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden. Een lidmaatschap kost voor Nederland € 45,- (België € 35,-).

donderdag 21 november 2013

Themadossier Migratie op website van Familiekunde Vlaanderen

Aan de website Familiegeschiedenis.be (beheerd door Familiekunde Vlaanderen) is vandaag het themadossier Migratie toegevoegd. Door middel van verhalen en bronnen wordt daarin een interessant beeld geschetst van de migratiebewegingen van onze zuiderburen. Daarbij gaat het niet alleen om migratie naar de buurlanden, maar ook om de trek naar de andere kant van de Atlantische Oceaan en om Vlaams-Waalse migratie binnen het land.De bijdrage over de Belgische migratie naar Nederland is verzorgd door het CBG. In die bijdrage o.a. aandacht voor Zuid-Nederlandse migranten in de Gouden Eeuw, strohoedenmakers en Belgische vluchtelingen tijdens WO I.

dinsdag 5 november 2013

Website gewijd aan Oldenburgse emigranten

Situering Hertogdom Oldenburg
De Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde beheert een speciale website over Oldenburgse emigranten: Auswanderer aus dem Grossherzogtum Oldenburg. Van de speciale website bestaan naast een Duitse ook een Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige variant.

Het Hertogdom Oldenburg (Wikipedia) is genoemd naar de Stad Oldenburg. Het voormalige hertogdom ligt in het noorden van Duitsland en strekt zich uit van het waddeneiland Wangerooge en Bremerhaven in het noorden tot het stadje Damme in het Zuiden. Tegenwoordig maakt het deel uit van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

De database op de emigrantenwebsite bevat 68.381 namen (stand 5 nov. 2013) en groeit nog steeds. Het betreft niet alleen de emigranten zelf, maar ook hun (buitenlandse) echtgenoten en in het buitenland geboren gezinsleden.
Uitgaande van plaats van overlijden (de vermelding NL) bevat de database maar liefst 2.754 personen die in Nederland overleden zijn. Dit zijn deels de emigranten en deels hun gezinsleden. De database bestrijkt de periode van de 17e eeuw tot heden, met een sterke nadruk op de 18e en 19e eeuw.

woensdag 16 oktober 2013

Vlaamse tentoonstelling over beeldvorming van 'de andere'

De Vlaamse tentoonstelling De andere verbeeld, verbeeld gevaar belicht de beeldvorming over ‘zwarten’, ‘joden’, ‘Turken’, ‘ketters’ en ‘katholieken’. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de Vlaamse en Nederlandse religieuze kunst van ca. 1450 – 1750.

De tentoonstelling is vanaf 6 november te zien in de Heilige Magdalenakerk in Brugge. Na één maand gaat hij op reis langs andere Vlaamse steden. Als je in de buurt bent: de tentoonstelling is zeker ook interessant voor Nederlanders. Zie voor méér informatie de website ‘De andere verbeeld, verbeeld gevaar’.

Via: www.faro.be

vrijdag 11 oktober 2013

Passagierslijsten Canada 1881-1922

Op de website van FamilySearch zijn de indexen en afbeeldingen van Canadese Passagierslijsten uit de periode 1881-1922 beschikbaar gekomen. Een mooie bron voor mensen die op zoek zijn naar geëmigreerde familieleden. De passagierslijsten bieden o.a. de volgende gegevens: naam, datum, bestemming, geboortejaar, geboorteplaats, naam schip.

De passagierslijsten van schepen (
'manifests or seaport records of entry') betreffende de  havens  van de steden Quebec (1900-1921), Halifax (1881-1922), Saint John(1900-1912), North Sydney (1906-1912),  Vancouver (1905-1912) en Victoria (1905-1912). Ook zijn er passagiersgegevens uit New York (1906 - 1912) en enkele Oost-Amerikaanse havens (1905-1912) opgenomen, voor zover het namen betreft van passagiers met eindbestemming Canada.

Via @EricHennekam

donderdag 26 september 2013

Opening Red Star Line Museum in Antwerpen

28 september gaan de deuren open van het Red Star Line Museum in Antwerpen. Internationale journalisten hebben al enthousiast gereageerd op dit Ellis Island van België. Het museum wordt feitelijk een soort  'omgekeerde Ellis Island'.  

Met de scheepvaartmaatschappij Red Star Line (een soort Belgische Holland America Line) vertrokken ca. 2 miljoen Europeanen richting Amerika om in de Nieuwe Wereld een nieuw bestaan op te bouwen. Het  museum wil de geschiedenis van de Red Star Line en de trans-Atlantische migratie zo volledig mogelijk belichten en documenteren. 

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen worden gegevens en gedigitaliseerde documenten bijeengebracht over mensen die vanuit België emigreerden. Bezoekers van het museum kunnen er dan op zoek naar hun familiegeschiedenis. Het Red Star Line Museum en Familiekunde Vlaanderen hebben hierover een overeenkomst gesloten.

Op de eigen website van het museum staat een mooie lange trailer van een documentaire over Red Star Line. Deze kunt u ook onderstaand bekijken. 


RED STAR LINE - extended trailer from Frederik Nicolai on Vimeo.

donderdag 22 augustus 2013

Passagierslijsten New York 1925-1942 bij FamilySearch

Op de website van FamilySearch zijn de eerste afbeeldingen van passagierslijsten beschikbaar gekomen van schepen die aankwamen in de haven van New York.

Deze zogenaamde New York Passenger and Crew Lists beslaan de periode 1925-1942. In totaal gaat het uiteindelijk om de namen van om miljoenen mensen. De lijsten zijn o.a. geïndexeerd op naam, geboorteplaats en -jaar en naam van schip. In de index komen vele duizenden Nederlanders voor die naar de Verenigde Staten en Canada emigreerden.

Er zullen de komende tijd nog vele gegevens worden toegevoegd. De collectie zal uiteindelijk de periode 1897-1957 beslaan. 

maandag 5 augustus 2013

Amerikaanse kranten doorzoekbaar bij Historische Kranten van KB

De bekende webdienst Historische Kranten van de Koninklijke Bibliotheek is per 1 augustus uitgebreid met een zestal kranten uit de Verenigde Staten uit de periode 1849-1952 die zich in de Nederlandse taal speciaal richtten op Nederlandse immigranten in de Amerika.


Het betreft de volgende kranten:
 • De grondwet - 1860-1940(?) 
 • De Sheboygan Nieuwsbode - 1849-1861 
 • De Volksstem - 1890-1919 
 • De Volksvriend - 1874-1951 
 • Het Oosten : Hollandsch nieuwsblad voor algemeen belang - 1904-1940(?) 
 • Onze toekomst - 1925-1952 
Door deze kranten te selecteren bij 'geavanceerd zoeken' onder 'krantentitels'  kan specifiek gezocht worden in deze Amerikaanse kranten. De kranten kunnen integraal digitaal worden doorzocht op namen en andere trefwoorden.

De Sheboygan Nieuwsbode uit het gelijknamige stadje in de staat Wisconsin is de oudste van de zes: "Eenig orgaan der Nederlanders, aan het nieuws, den toestand en de belangen van het Oude en Nieuwe Nederland gewijd" staat op de voorpagina. Voor de (familie)historicus op zoek naar informatie over geëmigreerde landgenoten vormen deze kranten  natuurlijk een bijzondere welkome bron.

Zie ook de website van de KB voor méér informatie. 

maandag 1 juli 2013

Database vrijgelaten slaven Suriname (1832-1863)

1 juli 2013 is het 150 jaar gelden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij werd afgeschaft.  De juiste datum om enkele databases betreffende 'manumissies' onder de aandacht te brengen.

Manumissie is het onder bepaalde voorwaarden vrijgeven van een slaaf. Het woord is afgeleid van de Latijnse term manumissio. Die term betekent letterlijk: ‘het uit de hand (van de meester) wegzenden'. Ook in Suriname bestond in de slaventijd (die duurde tot in 1863) de mogelijkheid voor slaven om van rechtswege gemanumitteerd te worden.Op de website van het nationaal Archief kan worden gezocht in een database van vrijgelaten slaven vanaf 1832 tot en met 1863, het jaar waarin de slavernij werd afgeschaft.

Deze database bevat in principe alle Surinaamse gemanumitteerden vanaf 1832 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863. Zelfs een viertal vrijgevingen die pas na de datum van afschaffing van de slavernij hun beslag kregen, zijn in de database opgenomen. Alles bijeen gaat het om 6.781 personen.

De databank Vrijverklaarde Slaven bevat gegevens over alle slaven in Suriname en de Nederlandse Antillen (34.442) die vrij werden gelaten naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in 1863: de Emancipatie 1863. 

Eerder vroegen we in  dit dossier al aandacht voor de manumissies van Curaçao 1722-1863.

Zie voor méér informatie betreffende onderzoek naar Surinaamse voorouders deze bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

dinsdag 25 juni 2013

De database Naturalisaties Indonesiërs uitgebreid met Staatsblad-Europeanen

Aan de website Naturalisatie van Indische of Indonesische personen 1933-1995, die we hier eerder bespraken, zijn sinds 25 juni 2013 ook de gegevens toegevoegd met betrekking tot personen die in Nederlands-Indië gelijkgesteld werden met Europeanen.
Van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 t/m 1949 de term toepasselijk verklaring. Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië gepubliceerd. Vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".

De naam van de website van D.M. de Calonne en Tj. Schillhorn van Veen luidt nu: Database naturalisaties Indonesiërs, 1850-heden

woensdag 19 juni 2013

Website Slavernij en Jij gelanceerd

Deze week is de website Slavernij en Jij gelanceerd. De website is ontwikkeld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ter gelegenheid van het herdenkingsjaar waarin het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte in haar koloniën.


Slavernij en Jij is bedoeld als dé educatieve website waarop iedereen terecht kan voor basisinformatie over ons slavernijverleden. Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs werkten mee aan de website. Op Slavernij en Jij kunnen jongeren op een prikkelende en interactieve manier kennismaken met dit deel van de vaderlandse geschiedenis in al haar facetten. Ook worden actuele thema’s besproken zoals racisme, identiteit en moderne slavernij.

De website is met name bedoeld voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Het biedt hen informatie voor het maken van een werkstuk. Naast algemene informatie over het slavernijverleden is er op de website ook een educatieve game voor smartphones en tablets. Uiteraard maakt de site veelvuldig gebruik van social media. Ook voor volwassenen is Slavernij en Jij heel interessant.

dinsdag 18 juni 2013

Evangelische dominees van Rheinland vanaf de reformatie - deel 2

Onlangs verscheen in Duitsland het tweede deel van het meerdelige biografisch naslagwerk over evangelische dominees in Rheinland van de reformatie tot heden.  Het betreft deze keer de namen beginnend met de letters E t/m J.  Per dominee worden biografische basisgegevens opgenomen over geboorte, overlijden, opleiding, beroepsmatig cv etc. Ook is er aandacht voor eventuele militaire dienst, betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven en publicaties.

In mei 2011 verscheen het eerste deel van dit naslagwerk.  Daarover berichtten wij destijds in dit dossier.

Die Evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Rheinland von der Reformation bis zur Gegenwart. Band 2: E-J. Samengesteld en bewerkt  door Jochen Gruch in opdracht van de Evangelische Kirche im Rheinland en de Verein für Rheinische Kirchengeschichte. Bonn, 2013. 482 pag.'s, 25 cm.

maandag 10 juni 2013

Boek: Sporen van Smaragd, over Haags Indisch erfgoed

Den Haag heeft al eeuwen een multicultureel karakter. De historische, sociale en culturele uitwisseling met Nederlands-Indië heeft vele zichtbare sporen achtergelaten in de stad. Langzaam verdwijnen steeds meer van de oorspronkelijke Indische elementen uit het stadsbeeld, onder meer door verbouwing of sloop voor stadsvernieuwing. Het is van belang dat kenmerkende voorbeelden behouden blijven. De Haagse Monumentenzorg startte onder de naam Sporen van Smaragd een project dat de Indische sporen moet inventariseren, beschrijven en waar mogelijk behouden. Op de website Sporenvansmaragd.nl leest u meer over het project en wordt o.a. verwezen naar de beeldbank op Flickr

Bij Uitgeverij De Nieuwe Haagsche verscheen inmiddels een mooi verzorgd gelijknamig boek: Sporen van Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag 1853-1945. (full colour, hardcover, 304 pag.'s, prijs € 29,95)  In deze publicatie wordt een gedegen overzicht geboden van tientallen bijzondere Haagse bouwwerken met een Indisch verleden.

maandag 3 juni 2013

50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie in België

17 februari en 16 juli 1964 zijn historische dagen voor België. Het zijn de dagen waarop akkoorden gesloten werden met respectievelijk Turkije en Marokko betreffende arbeidsmigratie naar België. In 2014, 50 jaar later dus, worden die akkoorden én hun effecten op zowel migranten als op hun nieuwe omgeving uitgebreid herdacht. De jaarlijkse Erfgoeddag staat op 27 april 2014 in het teken van het thema "Grenzeloos".

Op die dag zullen honderden Belgische erfgoedorganisaties hun activiteiten presenteren. Om de Erfgoeddag goed te kunnen voorbereiden heeft FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) een digitale brochure uitgebracht waarin informatie, adviezen en tips zijn opgenomen voor erfgoedorganisaties die zich bezig houden met migratie. De brochure is ook interessant voor niet-Vlaamse organisaties. De brochure heet: Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie en telt meer dan 50 pagina's.

woensdag 29 mei 2013

Archieven en links voor onderzoek in Frankrijk

Op de overheidswebsite van het Franse archiefwezen (Archives de France)  is een kaart gepubliceerd via welke de onderzoeker per departement kan doorklikken naar digitale toegangen en eventuele gedigitaliseerde bronnen. Dat is een erg handige hulp voor familiehistorici op zoek naar Franse voorouders.
Via dezelfde pagina is er ook een toegang naar een aantal (Franstalige) onderzoeksgidsen ('fiches de recherche'). Ook erg handig is een aantal verzamelingen van nuttige links / Liens Utiles:
Zie ook een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG over onderzoek naar voorouders in Frankrijk.

vrijdag 17 mei 2013

De Indische Navorscher 2012 met 40 kwartierstaten

Onlangs verscheen De Indische Navorscher 2012. Dit jubileum-jaarboek (jaargang 25) van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) is geheel gewijd aan Indische kwartierstaten. De kwartierstaten beslaan steeds 5 generaties en zijn geïllustreerd met oude foto's. 

Het jaarboek bevat de navolgende kwartierstaten: 

Ament-Boutmy
Ament-Suermondt
Antonio-Dumas
Barkey-Burgemeestre
Belle-Schlechter
Boon van Ochssée-Scheffer
Bousché-Kouwenberg
Boutmy-Frederiksz
Brouwer von Gonzenbach-Lutter
Burgemeestre-Gevers
Burgemeestre-Mac Gillavry
Burgemeestre-Rijkschroeff
Cohen-Burgemeestre
Van Ginkel-Davies
Hagenaar-Bergamin
Hardey-Koot
Heijden-Van Ginkel
Heijnneman-Pelupessy
Intveld-Stokking
De Jong-Heijligers
Keuchenius-Bik
Lans-Duran
Lapré-Hoff
Van Leuven-Noordhoorn
Ligtvoet-Palm
Litan-Pladet
Mac Gillavry-Boutmy
Martherus-Müller
Maurenbrecher-Hoorn
Melger-Verdam
Nagel-Hoff
De Neve-De Chauvigny de Blot
Pechler-De Rochemont
Rambaldo di Collalto-Tobias
De Riemer-Brunswijk van Hulten
Rijnders-Toorop
Ripassa-Schalk
De Ruyter de Wildt-Eschweiler
Saint-Yves-Portier
Sersansie-Ten Cate

De Indische Navorscher wordt kostenloos toegezonden aan leden van de IGV. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar.  Zie website IGV voor kosten losse verkoop.

woensdag 15 mei 2013

Crowdfunding documentaire over Zeeuwse emigranten in Brazilië

Arjan van Westen en Monique Schoutsen willen een documentaire maken over 700 Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar Brazilië emigreerden. De documentairemakers proberen aan voldoende geld (€ 25.000) te komen via crowdfunding.

Vanaf 1858 werden vaak ongeletterde landarbeiders in cafés geronseld om een nieuw bestaan op te bouwen in Brazilië. Ze werden met mooie beloften gelokt: grondbezit en een mooie eigen woning. Ze vertrokken via de haven van Antwerpen naar Brazilië, om nooit meer terug te keren.
Daar wachtte een bikkelhard bestaan: grondbezit bleek een leugen en de beloofde comfortabele woning was niet meer dan een paar boomstammen met een dak van palmbladeren. Geld om terug te keren naar Zeeland hadden deze mensen uiteraard niet. Dat verklaart waarom er nu in Brazilië families zijn met namen als Boone, Laurett, Heule, Van Schaffel, Smoor, Louwers en Den Hollander. Vandaag de dag spreekt nog slechts een handjevol nazaten van deze pioniers Zeeuws.Mensen die het project willen steunen kunnen op verschillende manieren instappen. Dat kan al vanaf 5 euro. Voor 17,50 euro ontvangen de donateurs het boek Op een dag zullen ze ons vinden: Een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië, van Ton Roos en Margje Eshuis.

Zie de website Braziliaanse Koorts voor de mogelijkheden en nieuws over het project. 

maandag 13 mei 2013

Boek: Afscheid van de Koloniën

Het Nederlandse koloniale rijk in Azië, Afrika en Amerika is vanaf het einde van de 16e eeuw gegroeid tot een wereldimperium, dat na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in 1942 werd afgebouwd. Journalist en schrijver Jansen van Galen (1940) heeft al verschillende publicaties over de verschillende Nederlandse koloniën op zijn naam staan en heeft deze gebruikt voor dit samenvattende werk, waarin hij een genuanceerde visie op het Nederlandse dekolonisatiebeleid uiteenzet.

Het boek kent drie delen, te beginnen bij het ontstaan en groei van het Nederlandse wereldrijk en het opkomende nationalisme in Oost-Indië in de 20e eeuw. Het tweede deel betreft de dekolonisatie van Indonesië sinds 1942, het nieuwe statuut met Suriname en de Nederlandse Antillen in 1954, het opgeven van Nieuw-Guinea in 1962 en de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het laatste deel gaat over de postkoloniale periode van na 1975, waaronder de status aparte van Aruba en de staatkundige hervormingen van de Antillen tot 2010.

Oorspronkelijk was het boek bedoeld als dissertatie, maar de auteur zag daar van af, ondanks dat het door de promotiecommissie was goedgekeurd. Hij wilde liever een lekker leesbaar boek schrijven, en dat is gelukt. Het boek is geïllustreerd met zwart-wit-foto's en besluit met een verantwoording, literatuurlijst en register. Een handig naslagwerk over de achtergronden van menige familiegeschiedenis.

John Jansen van Galen,  Afscheid van de koloniën. De dekolonisaties van Nederland in Oost en West, 1942-2010, (Uitgeverij Atlas 2013), 608 pagina's, prijs € 44,95.

De oorspronkelijke dissertatie kan hier online als pdf worden gelezen/gedownload.

Onderstaand kunt u luisteren naar een radio-interview van de NTR met de auteur over het boek. Het interview vangt aan na 17 min. en 20 seconden. 

maandag 15 april 2013

Belangrijke Surinaamse archieven digitaal beschikbaar

Op 12 april 2010 opende in Parimaribo het Nationaal Archief van Suriname de poorten. Tussen Nederland en Suriname is afgesproken dat in totaal 800 meter Surinaams archief door het Nederlandse Nationaal Archief aan Suriname zal worden overgedragen. De over te dragen archieven worden echter eerst gedigitaliseerd. Dit heeft als voordeel dat zowel in Suriname als in Nederland de overgedragen Surinaamse archieven dan ook digitaal te raadplegen zijn. Na overdracht blijven ze dus ook in Nederland voor het publiek beschikbaar.

Voor genealogen met Surinaamse roots is dit een goede zaak omdat een belangrijk deel van die archieven een grote familiehistorische waarde hebben. Op 12 april 2013 stelde het Nationaal Archief de eerste digitale resultaten van het project teruggave Archieven Suriname (TAS) beschikbaar. Het betreft 250.000 scans van de volgende archieven:


Belangstellende kunnen bladeren door de scans van de archiefstukken. De komende jaren zullen nog tientallen archieven volgen.

dinsdag 5 maart 2013

Foto Zoekt Familie nu echt van start

In augustus 2012 berichtten we over het initiatief van het Tropenmuseum om de rechtmatige eigenaren op te sporen van verweesde fotoalbums uit voormalig Nederlands Indië. Er werd een crowdfundingproject gestart om de benodigde fondsen te verwerven om de familiealbums te laten digitaliseren.
Nu amper een half jaar verder is het zo ver en kunnen de eerste albums digitaal worden geraadpleegd op de website www.fotozoektfamilie.nlMet dit project willen het Tropenmuseum en de KIT  bibliotheek de (erfgenamen van de) rechtmatige eigenaren van 335 fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië terugvinden. Dankzij ruim 230 donateurs is voldoende geld geworven om alle 335 albums te digitaliseren en op deze website te presenteren. In de komende weken zullen regelmatig nieuwe albums worden toegevoegd.
Op 1 april wordt de app gelanceerd, waarin alle 335 albums kunnen worden bekeken en becommentarieerd.

woensdag 27 februari 2013

Lezingen over repatriëring uit Indië - 21 maart

Na de Tweede Wereldoorlog verruilden vele Indische Nederlanders en Molukkers noodgedwongen het tropische Nederlands-Indië voor het koude Nederland. Welke verhalen delen zij? Wat hebben zij meegemaakt?

De auteurs Griselda Molemans (Opgevangen in andijvielucht), Sylvia Pessireron (De verzwegen soldaat) en Pauline Slot (Soerabaja) vertellen erover op donderdag 21 maart 2013. Dan staat het Indisch Herinneringscentrum in het teken van de repatriëring uit Indië. Host is Wim Manuhutu.

Datum: Donderdag 21 maart 2013
Ttijd: 14.30 – 16.30 uur

Locatie: Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Toegang: € 5,00 (incl. consumptiebon en snack na afloop)
Aanmelden: Mail uw naam en contactgegevens naar info@indischherinneringscentrum.nl o.v.v. "reservering 21/3/2013".

donderdag 21 februari 2013

Nieuwe website New Netherland Institute

Het New Netherland Institute (NNI) is opgericht in 1986 als Friends of the New Netherland Project. Dat project had tot doel om de transcriptie, vertaling en publicatie van de 17e eeuwse Nederlandse bronnen in de verzameling van New York State Library en de State Archives te realiseren. De Nederlandse koloniale archieven die berusten in beide instellingen vormen de grootste collectie betreffende de Nederlandse West-Indische Compagnie buiten Nederland. Ze vormen een onvervangbare bron om de vroege geschiedenis New York (Nieuw Amsterdam) en de aangrenzende regio (Nieuw Nederland) en de voorgeschiedenis van de Verenigde Staten te bestuderen. De ondertitel van de onlangs vernieuwde website luidt niet voor niets: Exploring America's Dutch Heritage.Op de website van het NNI is voor familiehistorici veel  informatie te vinden. Tijdbalken met de belangrijkste gebeurtenissen in de Republiek in relatie tot Nieuw Nederland, gedigitaliseerde oude kaarten, biografieën van Amerikanen met Nederlandse roots, gedigitaliseerde wetenschappelijke publicaties, een overzicht van relevante literatuur, online exposities etc. 


Bericht laatst aangepast 1 feb. 2014. Zie ook eerdere bijdragen aan Migranten dossier@CBG over Nieuw Nederland en Nieuw Amsterdam.

Colonial Film: bewegend beeld van British Empire

De Engelse website Colonial Film: Moving Images of the British Empire is de toegang tot meer dan 6000 films en filmfragmenten met bewegende beelden van het voormalige Britse Rijk. Deze website bevat vaak gedetailleerde informatie over de beelden, hun bewaarplaats en de context waarin de beelden gemaakt zijn. Een kleine selectie van iets meer dan 150 films kan online worden bekeken. Er kan worden gezocht per land, onderwerp, datum of trefwoord. 

Ook voor Nederlandse onderzoekers en historici is de toegang interessant. Trefwoorden als Dutch, Batavia, Java, Borneo, Juliana, Beatrix en Curacao leiden tot leuke vondsten. 

Met dank aan @EricHennekam voor tip.

vrijdag 15 februari 2013

Online tentoonstelling over emigratie naar VS 1820-1920

Wat dreef dertig miljoen Europese emigranten tussen 1820 en 1920 naar Amerika? Dat is het thema van de online tentoonstelling van Europeana: ‘Leaving Europe: A new life in America’. 

In de tentoonstelling aandacht voor de landen van herkomst, het vertrek, de reis, de aankomst, het nieuwe leven, heimwee en nostalgie, en de contacten met de achtergeblevenen. De tentoonstelling levert prachtig beeldmateriaal. (Bijgaande afbeelding: aankomst op Elis Island.)

De Koninklijke Bibliotheek werkte mee aan de tentoonstelling.
 
Europeana.eu is een portal voor musea, bibliotheken, archieven en galeries uit heel Europa
.

donderdag 24 januari 2013

Migratiekaarten Nederland in de 20e eeuw

Het Meertens Instituut host sinds enige tijd een speciale website gewijd aan kaarten van de migratie binnen Nederland in de 20ste eeuw

De op deze website gepresenteerde kaarten geven een beeld van migratie in Nederland via twee typen presentaties op basis van vragen die per gemeente kunnen worden gesteld:
 1. Waar komen de huidige inwoners in een bepaalde gemeente vandaan, uitgedrukt in de geboorteplaats van personen die in 2007 tussen 30 en 50 jaar oud waren (30 t/m 49 jaar), en die van hun ouders, grootouders en overgrootouders. (De herkomstkaarten).
 2. Waar wonen de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden, uitgedrukt in de woonplaats in 2007 van nakomelingen van personen die tussen 1880 en 1900 zijn geboren, per generatie. (De verspreidingskaarten). 


Het tweede type kaarten kan alleen gegenereerd worden via de link "direct door naar volledige zoekmogelijkheden". Deze pagina voor geavanceerd zoeken biedt in de rechtermarge allerlei keuzemogelijkheden middels vinkjes. De verschillende kaarttypen kunnen worden gegenereerd op het niveau van gemeente, regio of provincie.

Een boeiende extra mogelijkheid is om kaarten te genereren op basis van dialectgebieden. Zie als voorbeeld de verspreidingskaarten voor mensen uit het Limburgse taalgebied.  Daaruit blijkt bijv. dat van personen die tussen 1880 en 1900 in het Limburgse dialectgebied geboren zijn in 2007 nog 90,3 % van hun kinderen in hetzelfde gebied woonachtig was en 70,1 % van hun achterkleinkinderen. Per dialectgebied, plaats of regio kan zo een aardig idee worden verkregen van de honkvastheid. 

De gegevens zijn afkomstig uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Zie ook interview met naamkundige Gerrit Bloothoofd, die mede aan basis van deze webapplicatie stond. Uit dat interview komt naar voren dat Nederlanders veelal erg honkvast zijn. (Toegevoegd 12 maart 2013)

vrijdag 4 januari 2013

Brieven van een non uit China 1922-1952 - deel 2

In 2011 werd in het Jaarboek Heemkunde Landgraaf het eerste deel van een artikel gepubliceerd met daarin brieven die de Limburgse missiezuster Leentje Borghans tussen 1922 en 1952 vanuit China maandelijks naar huis stuurde. De brieven geven een uniek inkijkje in het China van die tijd, gezien door westerse, meedogende, maar ook zeer katholieke ogen. Hierover publiceerden wij eerder in dit Migranten dossier@CBG. In het Jaarboek 2012 van Heemkundevereniging Landgraaf staat het tweede deel van het artikel.

Het Jaarboek Heemkunde Landgraaf 2012 kan (evenals Jaarboek 2012) worden besteld per email. De Jaarboeken kosten € 17,50 (leden € 12,50), ex. verzendkosten. Zie ook website van Heemkundevereniging Landgraaf voor meer informatie over de inhoud van Jaarboek 2012.

Wi Rutu, Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie, jaargang 2012, nr. 2

In het tweede nummer van de jaargang 2012 van Wi Rutu, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, staan de volgende artikelen:

 • Mijn fam­i­lie Samuels of hoe zat het eigen­lijk met de Joden in Suri­name, door Sonja Vetter-Samuels
 • Een Voort­varende Suri­naamse voorouder, door Paul Koulen
 • Chi­nese mon­u­menten in Ned­er­lands West-indiÎ (deel 2), door William Man A Hing
 • Maria Louisa Wajampibo, door Okke ten Hove
 • Een strijd tussen weglopen of bli­jven, door Ank de Vogel-Muntslag
Verder de rubriek Diversen met korte berichten en natuurlijk een overzicht van Recente pub­li­caties. 

Wi Rutu wordt twee maal per jaar gratis toegezonden aan donateurs. Het donateurschap bedraagt minimaal € 25,- per jaar.  Zie website