donderdag 13 december 2012

Boek over 100 jaar Polen in Nederland

Polen zijn al meer dan honderd jaar onder ons. De eerste migratiegolf was er na de Eerste Wereldoorlog met Poolse mijnwerkers in de Zuid-Limburgse mijnen en de Poolse joden uit Galicië. Na de Tweede  Wereldoorlog waren er de Poolse bevrijders die hier bleven, verder expats, migranten die vluchten voor het communisme en de laatste jaren de arbeidsmigranten die vooral in de (tuin)bouw en dienstensector werken. De historici Wim Willems en Hanneke Verbeek maakten dit tot onderwerp van een boek: Honderd jaar heumwee. De geschiedenis van Polen in Nederland.

In dit boek wordt aan al deze migratiegolven de nodige aandacht besteed in de vorm van afzonderlijke artikelen. Vaak staat daarbij een familiegeschiedenis centraal, aan de hand waarvan de aard van een migratiegolf wordt geschetst. Daarbij spelen leden van de migrantenfamilies Stachowski, Sprecher (joods), Rostworowski, Lyskawa, Melichar e.a. een rol. Deze artikelen zijn geïllustreerd met vele zwart-witfoto's uit familiearchieven. Ook in familiehistorisch oogpunt is dit dus een interessant boek. Een speciale plaats hebben Poolse kunstenaars in Nederland, afgebeeld in een katern met fraaie kleurenportretten. Noten, literatuur, verantwoording en auteursgegevens evenals een register besluiten dit boeiende boek.
Zie ook onderstaand de beelden van een radio-interview bij De Gids.fm met Wim Willems, één van de auteurs.


Wim Willems en Hanneke Verbeek, Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland, Uitgeverij Boom (Amsterdam 2012), 352 pag.'s, isbn 9789461050595, prijs € 24,90

Geen opmerkingen:

Een reactie posten