vrijdag 24 augustus 2012

Naturalisatie van Indische of Indonesische personen 1933-1995

Dennis de Calonne beheert een groeiende database van naturalisaties van Indische en Indonesische personen tot Nederlander. Deze database staat sinds 22 mei van dit jaar online en wordt regelmatig geupdate. Sinds 24 augustus 2012 bevat de database de namen van 7300 personen uit Indië / Indonesië die tussen 1933 en 1995 zijn genaturaliseerd tot Nederlander.

Naturalisatie tot Nederlander gebeurt door het aannemen van een speciale wet. De achterliggende wetsvoorstellen zijn gewoon openbaar, net als andere wetsvoorstellen. Op de archiefsite van de Staten-Generaal worden alle wetsvoorstellen van 1814 tot en met 1995 ontsloten voor het publiek. Uit deze bron put Dennis de Calonne ten behoeve van zijn database. De database bevat naast de namen ook informatie over geboortedatum en -plaats, woonplaats, beroep, gegevens over eventuele echtgeno(o)t(e) en kinderen, eventuele verleningen en wijzigingen van achternaam en een bronverwijzing.

Op de website van het Historisch Genootschap Valkenswaard staat een overzicht van alle naturalisaties van 1850-1934, waaronder ook die van mensen afkomstig uit Indië. Hierover berichtten wij in een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

donderdag 16 augustus 2012

Verweesde fotoalbums uit Indië

Toen vlak na WO II de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid begon vertrokken duizenden Indische Nederlanders met achterlating van een belangrijk deel van hun bezittingen. Daaronder ook een hoop fotoalbums. 335 van die achtergelaten albums kwamen uiteindelijk terecht in de collectie van het Tropenmuseum.


Het tropenmuseum start nu een project om die albums te laten digitaliseren en via een website en een app beschikbaar te maken voor het publiek. Dit gebeurt met behulp van crowdfunding. Doel is om via de digitale albums op internet de families te traceren van wie de albums waren om zo de verhalen er achter de foto's te achterhalen. Dat kan leiden tot een waardevolle databank over de koloniale geschiedenis van Nederlands Indië.

Zie de speciale website voor meer info over het project en alvast een aantal digitale voorbeeldalbums.

Zie ook bericht van 5 maart 2013: Foto Zoekt Familie nu echt van start