maandag 2 juli 2012

Boek en website over Papoea's in Nederland

Onlangs kwam bij KIT-Publishers in Amsterdam een mooi fotoboek uit, gewijd aan Papoea's in Nederland: Paradijsvogels in de Polder, met foto's van Bodil Anaïs en interviews van Eva Prins. Naast prachtig fotomateriaal bevat het boek ook een beknopte geschiedenis van Papoea in de vorm van een inleiding en een tijdbalk (vanaf 1453). Bij het boek hoort ook een speciale website: www.paradijsvogelsindepolder.nl

Na de overdracht van de soevereiniteit over Nederlands Indië aan Indonesië (1949) was Papoea, het westelijke deel van Nieuw-Guinea, de enige resterende kolonie in ‘de Oost’. Er werd geïnvesteerd  in onderwijs, gezondheidszorg en de geleidelijke introductie van politiek zelfbestuur. Ook werd aan Papoea gedacht als nieuw thuisland voor Indo’s. De nieuwe Republik Indonesia handhaafde echter de claim op het gebied en oefende druk uit op Nederland, zowel direct als via de internationale gemeenschap. Ook dreigde er een nieuw militair conflict tussen Nederland en Indonesië. Begin jaren 1960 werd de internationale druk op Nederland, met name vanuit de Verenigde Staten, zo groot dat een oplossing werd gezocht. Snelle initiatieven tot onafhankelijkheid van het gebied waren niet succesvol. In 1962 stemde Nederland onder druk in  met een overdracht van het gebied aan Indonesië.Na de overdracht van Papoea Nieuw-Guinea ontvluchtten veel Papoea’s Indonesië. Zij vormen een diaspora, voornamelijk verspreid over het onafhankelijke Papoea Nieuw-Guinea, op het oostelijke deel van het eiland, en Nederland. Vanaf de jaren ’90 zijn er steeds meer Papoea’s uit Nederland die Nieuw-Guinea weer bezoeken. Het westelijk deel van het eiland heet sinds 2000 formeel Papua en kent sinds 17 augustus 2001 een 'Speciale Autonomie' binnen Indonesië. 

Papoea's in de polder, (Amsterdam 2012), 92 pag.'s, ISBN 9789460221859, prijs € 17,50. Zie ook website KIT-Publishers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten