vrijdag 22 juni 2012

Boek: Rijk aan de rand van de wereld

Twee Leidse hoogleraren koloniale en overzeese geschiedenis schreven gezamenlijk dit overzichtswerk over de Nederlandse expansie overzee in de 17e en 18e eeuw: Rijk aan de rand van de wereld. Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800
 
Het boek is verdeeld in drie delen, waarin eerst de opkomst van de Nederlands handel(scompagniëen) en de culturele wisselwerking tussen Nederland en overzee uit de doeken wordt gedaan. Vervolgens komt de Atlantische Wereld van Cariben, Brazilië, Noord-Amerika en (Zuid)Afrika aan bod en in het derde deel "Moesson-Azië" van onder meer Oost-Indië, India en Ceylon en het Verre Oosten. 
Hierin zijn alle huidige inzichten over onder andere slavernij, kolonisatie, plantagelandbouw en de verhouding tot andere mogendheden verwerkt. Zo was Nederland meer op handel dan op kolonisatie gericht. De VOC was lange tijd een bepalende speler in die internationale handel. Alleen de Kaapkolonie was een ‘geslaagd’ kolonisatieproject. In grote delen van Azië bleven de Nederlanders een exotisch randverschijnsel van de grote imperia. Alleen op de tropische eilanden van Ceylon, Java en de Molukken ontwikkelden de Nederlanders zich tot koloniale landmagnaten. Daar ontstonden, net als in de Nieuwe Wereld, multiculturele samenlevingen waar religieuze tolerantie en wetenschappelijke nieuwsgierigheid wonderwel samengaan met rigoureuze politieke en economische exploitatie van slavenhandel en slavernij.
 
Dit belangwekkende boek, dat tevens een agenda wil zijn voor toekomstig onderzoek, is vrij soepel geschreven. Het is voorzien van kaarten en een katern kleurenfoto’s en eindigt met onder andere noten, bibliografie en indices op personen en plaatsnamen.
 
Piet Emmer en Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Uitgeverij Prometheus Bert Bakker 2012), 544 pag.'s, ISBN 9789035133457, prijs € 29,29.

Piet Emmer was hoogleraar in de geschiedenis van de Europese expansie aan de Leidse universiteit.
Jos Gommans is hoogleraar koloniale geschiedenis en wereldgeschiedenis aan dezelfde universiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten