vrijdag 11 mei 2012

Belang van overzeese correspondentie uit 17e eeuws Suriname

In het het eerste nummer van 2012 van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (pag. 27-41) staat een interessant artikel van Suze Zijlstra getiteld Corresponderen om te overleven. Het economische belang van persoonlijke brieven uit zeventiende-eeuws Suriname. Het artikel is een bewerking van haar masterscriptie uit 2009, waarvoor ze de J.R.Bruijn-prijs heeft ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. (Hierover hebben wij eerder bericht in Migranten dossier@CBG.)

In het artikel betoogt Suze Zijlstra op basis van een selectie uit de zogenaamde Sailing Letters dat er een grote wederzijdse afhankelijkheid bestond tussen kolonisten en zeelieden enerzijds en thuisblijvers in de Nederlanden anderzijds. Per post werden de thuisblijvers in staat gesteld om gage van een echtgenoot of familielid te innen, en de kolonisten konden via familie en vrienden in het moederland goederen, diensten of gunsten bedingen die overzee niet algemeen voorhanden waren.

Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt twee keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Een lidmaatschap kost  € 30,- / jaar. Losse nummers zijn ook verkrijgbaar. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten