vrijdag 23 maart 2012

Lezing: De kolonisten in Zeeuws Suriname (1667-1682)

Zaterdag 31 maart geeft Suze Zijlstra in het Zeeuws Maritiem muZEEum in Vlissingen een lezing over de ervaringen van kolonisten in Zeeuws Suriname (1667-1682).

In 1667 veroverde een Zeeuwse vloot de Engelse kolonie Suriname. De kolonie kwam daarmee onder het bestuur van de Staten van Zeeland. Om de suikerkolonie tot een succes te laten worden, werden Zeeuwen aangemoedigd zich er te vestigen. In deze lezing zullen hun ervaringen worden besproken aan de hand van bestuurlijke stukken uit het Zeeuws Archief, maar ook aan de hand van persoonlijke correspondentie van de kolonisten zelf.

Suze Zijlstra zal o.a. betogen dat de Staten van Zeeland weliswaar een mooie toekomst aan de kolonisten voorspiegelden, maar dat de realiteit van het leven in Suriname anders was. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Vereniging voor Zeegeschiedenis

Datum: zaterdag 31 maart 2012, aanvang 14.00 uur.
14.00-15.00 Lezing
15.15-15.45 Koffie en thee
15.45-17.00 mogelijkheid voor een muZEEum bezoek

Voor Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen en leden van de Vereniging voor Zeegeschiedenis is de bijeenkomst gratis, mits gereserveerd en bevestigd. Overige geïnteresseerden betalen € 5,-. Zie ook de website van muZEEum.

50 jaar Turken in Nederland

Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw kwamen de eerste gastarbeiders, voornamelijk Italianen, naar Nederland, later gevolgd door Spanjaarden en Turken. Om de toestroom te reguleren sloot de Nederlandse overheid zogenoemde wervingsverdragen, het eerst in 1960 met Italië, en in 1964 met Turkije.
Op weg naar het Vijftig jaar Turken in Nederland is Gahetna.nl  op zoek naar verhalen van Turkse arbeidsmigranten. Lees er hier meer over.Hetverhalenarchief.nl van Gahetna biedt al een flink aantal verhalen van en over Turken in Nederland: 50 jaar Turken in Nederland.

Zie ook onze eerdere bijdrage over Sen Kimsin?, de handleiding voor onderzoek naar Turkse voorouders uit de serie Voorouders van Verre en andere bijdragen over Turkije aan Migranten dossier@CBG.

400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen

In De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke expositieruimte van het NA en de KB, is tot en met 30 juni 2012 de tentoonstelling De Prins en de Pasja, 400 jaar Nederland-Turkije te zien. Deze tentoonstelling is geheel gewijd aan 400 jaar handels- en diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.
In 1612 kreeg de Republiek het recht om onder eigen vlag handel te drijven in het Ottomaanse Rijk. Dit was het resultaat van een briefwisseling tussen Prins Maurits en Halil Pasja. Het Ottomaanse Rijk was destijds de machtigste staat en de Republiek de machtigste handelsnatie en ze hadden elkaar nodig als bondgenoot tegen de Habsburgers. Cornelis Haga was vanaf 1612 de eerste ambassadeur in het Ottomaanse Rijk. Hij zou dit 26 jaar blijven.

Op de tentoonstelling allerlei vaak prachtig  gekalligrafeerde originele documenten, briefwisselingen,  oude kaarten, prenten etc. Bijgaand als voorbeeld een 18e-eeuws decreet waarin Ottomaanse autoriteiten toestemming geven aan de Nederlandse ambassade in Izmir om voor eigen gebruik wijn te maken.

Zie voor de openingstijden en méér informatie over de tentoonstelling website van De Verdieping. Op Gahetna.nl informatie over andere activiteiten in het kader van het 400-jarig jubileum.

maandag 5 maart 2012

VOC en Ceylon ca. 1765, in dissertatie over Iman Wilhelm Falck

Onlangs promoveerde Frits van Dulm aan de Universiteit op een biografie van Iman Wilhelm Falck (1736-1785). Uitgeverij Verloren heeft een Nederlandse handelseditie van de dissertatie uitgegeven.

Iman Wilhelm Falck verhuisde als jongeling van Ceylon, het huidige Sri Lanka, naar Utrecht, waar hij rechten studeerde. Hij koos niet voor een bestuurlijke loopbaan in de Republiek, maar voor een ongewisse carrière in Azië. In 1765 werd hij benoemd tot gouverneur van de VOC-vestiging Ceylon, waar hij een einde maakte aan de oorlog met het binnenlandse koninkrijk Kandy. Gedurende twintig jaar toonde hij een eigenzinnige visie op de te volgen politiek ten opzichte van de opdringende Britse macht in India. Zijn matige gezondheid en grote teleurstelling over het weinig krachtige Nederlandse optreden tijdens de Vierde Engelse Oorlog deden hem afzien van een verdere carrière in Batavia. Deze biografie van Falck, gebaseerd op vele herontdekte archieven, geeft een interessant beeld van zijn leven als diplomaat, zijn familieachtergronden, netwerken en intriges en van de handel en de binnen- en buitenlandse politiek in de achttiende eeuw.

Ceylon ca. 1765
Het boek is zeker ook interessant voor (familie-)historici die zich een beeld willen vormen van het leven van Europeanen in Ceylon en India in de tweede helft van de 18e eeuw. In het boek niet alleen ook een beknopte stamboom Falxck, maar ook een overzicht van de jaargenoten van Iman Wilhelm Falck aan de Universiteit van Utrecht (1756) en een overzicht van VOC-gouverneurs en directeuren van Ceylon en onderhorigheden 1697-1796. Handig zijn vooral ook de kaartjes van Ceylon en India met daarop alle relevante plaatsnamen die je in bronnen uit die tijd kunt tegenkomen. (Zie voorbeeld)

Frits van Dulm, 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden, Uitgeverij Verloren 2012, genaaid harde kaft, 453 pag.'s, ISBN 9789087042738, prijs € 45,-.

Op de website van de Universiteit Leiden zal een Engelstalige versie van de dissertatie integraal als PDF in te zien zijn vanaf 9 februari 2014. De genoemde kaartjes, het CV van de auteur en een overzicht van de inhoud zijn nu al digitaal in te zien.