donderdag 9 februari 2012

Boek: Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel

In 1961 kwamen 140 Molukse gezinnen in het dorp Moordrecht wonen, nu gemeente Zuidplas. De Rijksoverheid bouwde voor hen een speciale wijk, de zogeheten Ambonwijk. De overheid onderschreef het belang van Molukkers om bij elkaar te kunnen wonen zodat zij hun eigen identiteit konden behouden.

In de afgelopen vijftig jaar heeft de Molukse gemeenschap haar hoogtepunten en dieptepunten gekend. Het is dan ook goed dat er zoveel mogelijk wordt geregistreerd en bewaard voor de huidige bewoners en vooral voor latere generaties en geïnteresseerden. Dit is gebeurd via interviews en een boek waarin onder meer persoonlijke ervaringen zijn vastgelegd.

Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel omvat een beschrijving van de geschiedenis van 50 jaar Molukkers in Moordrecht. Om het verhaal niet alleen voor, maar ook door de mensen zelf te laten vertellen, zijn gedurende de periode 2009-2011 verschillende bewoners van de Molukse wijk en andere betrokkenen geïnterviewd. De interviews vormen een groot deel van het verhaal van 50 jaar Molukkers in Moordrecht. Hiernaast is gebruik gemaakt van literatuur, tijdschriften, kranten, verslagen, rapporten, foto's en aanvullend archiefmateriaal.


R.R.F. (Ron) Habiboe, Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel. 50 jaar Molukkers in Moordrecht 1961-2011, een uitgave van Streekarchief Midden-Nederland, 2012, 176 pag's, ISBN 978 90 902 6598 8, prijs € 15,- Het boek kan ook online worden besteld: hier en hier.

Auteur Ron Habiboe schreef voor het Centraal Bureau voor Genealogie eerder Silsilah Maluku dat verscheen als Deel 1 in de serie Voorouders van Verre. Silsilah Maluku is een handleiding voor onderzoek naar Molukse voorouders. Zie een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten