woensdag 15 februari 2012

Boek: Het land van zijn vader. Een Marokkaanse familiegeschiedenis

Volkskrant-journaliste Greta Riemersma en haar man Saïd kenden elkaar dertien jaar toen ze in 2007 samen met hun drie kinderen naar Marokko emigreerden. Teruggekeerd in zijn geboorteplaats nabij rabat blijkt Saïd nauwelijks iets te weten van zijn familiegeschiedenis. Zijn vader wilde nooit over het verleden praten. ‘Een kameel kijkt niet achterom.’

Greta Riemersma besluit op zoek te gaan naar de geschiedenis van haar man. Zijn vader Ider was de zoon van een kamelenhandelaar, die eerst aan Franse zijde meevocht tegen de nazi’s en daarna tegen de Fransen voor onafhankelijkheid. Hij trouwde met Saïds moeder toen zij 13 jaar was en keerde vervolgens als gastarbeider terug naar Frankrijk. Terwijl ze het verhaal van haar schoonouders reconstrueert, wordt haar echtgenoot geconfronteerd met een emigrantenverleden dat hij altijd, net als zijn vader, uit de weg ging.

Het land van zijn vader vertelt een intrigerende familiegeschiedenis, tegen het decor van een veranderend Marokko. Voor veel mensen met Marokkaanse roots zal dit boek veel inspiratie kunnen bieden. Het boek is genomineerd voor M.J. Brusseprijs 2012.

Greta Riemersma, Het land van zijn vader. Een Marokkaanse familiegeschiedenis, Uitgeverij Podium 2011, 334 pag.'s,  ISBN 978 9057 594 38 0, prijs € 19,50.

maandag 13 februari 2012

Boek: De Spaghettiflat, Little Italy in de polder

Niet nieuw, maar zeker nog het signaleren waard: De Spaghettiflat.
In de wijk Poelenburg in Zaandam vestigden zich eind jaren vijftig honderden Italianen in dezelfde flat, die al ras de naam Spaghettiflat kreeg. In het gelijknamige boek schets Daniela Tasca de lotgevallen van de bewoners.

De eerste Italianen die zich begin jaren zestig in de Spaghettiflat vestigden, werkten voornamelijk bij de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij. De ADM beheerde de woningen op de hoek van de Clusiusstraat en de Poelenburg in Zaandam. De leden van deze hechte gemeenschap maakten zich geleidelijk aan de Nederlandse taal en leefwijze eigen, zonder te vergeten dat ze hun wortels hadden in Puglia of Campania, in Napels of in Caserta.

Daniela Tasca (Palermo, 1966) woont sinds 1989 in Nederland. Ze studeerde in Palermo en Amsterdam cum laude af in Engels en taalkunde. Ze is werkzaam als tv-programmamaker en journalist en schrijft theaterstukken. In 2007 verscheen de documentaire De Spaghettiflat. Little Italy in de polder, die ze samen met Tonino Boniotti maakte.
Het boek De Spaghettiflat. Little Italy in de polder is de afsluiting van dat project. Het is een uitgave van Stichting Uitgeverij Noord-Holland (ISBN 978 90 78381 37 2), telt 112 pagina's en kost € 15,-.

Daniela Tasca zal ook een bijdrage leveren aan het Jaarboek CBG van 2012 dat de titel en thema Over de Grens zal hebben.

Zie ook eerdere bijdragen aan Migranten dossier@CBG over Italië.

donderdag 9 februari 2012

Boek: Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel

In 1961 kwamen 140 Molukse gezinnen in het dorp Moordrecht wonen, nu gemeente Zuidplas. De Rijksoverheid bouwde voor hen een speciale wijk, de zogeheten Ambonwijk. De overheid onderschreef het belang van Molukkers om bij elkaar te kunnen wonen zodat zij hun eigen identiteit konden behouden.

In de afgelopen vijftig jaar heeft de Molukse gemeenschap haar hoogtepunten en dieptepunten gekend. Het is dan ook goed dat er zoveel mogelijk wordt geregistreerd en bewaard voor de huidige bewoners en vooral voor latere generaties en geïnteresseerden. Dit is gebeurd via interviews en een boek waarin onder meer persoonlijke ervaringen zijn vastgelegd.

Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel omvat een beschrijving van de geschiedenis van 50 jaar Molukkers in Moordrecht. Om het verhaal niet alleen voor, maar ook door de mensen zelf te laten vertellen, zijn gedurende de periode 2009-2011 verschillende bewoners van de Molukse wijk en andere betrokkenen geïnterviewd. De interviews vormen een groot deel van het verhaal van 50 jaar Molukkers in Moordrecht. Hiernaast is gebruik gemaakt van literatuur, tijdschriften, kranten, verslagen, rapporten, foto's en aanvullend archiefmateriaal.


R.R.F. (Ron) Habiboe, Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel. 50 jaar Molukkers in Moordrecht 1961-2011, een uitgave van Streekarchief Midden-Nederland, 2012, 176 pag's, ISBN 978 90 902 6598 8, prijs € 15,- Het boek kan ook online worden besteld: hier en hier.

Auteur Ron Habiboe schreef voor het Centraal Bureau voor Genealogie eerder Silsilah Maluku dat verscheen als Deel 1 in de serie Voorouders van Verre. Silsilah Maluku is een handleiding voor onderzoek naar Molukse voorouders. Zie een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG.