donderdag 5 januari 2012

'Komen en gaan'. Migratiegeschiedenis van Nederland nu als download

Het boek Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 van Herman Obdeijn en Marlou Schrover is nu gratis te downloaden op internet. Het boek is uitverkocht en wordt niet herdrukt.

In Komen en gaan beschrijven Herman Obdeijn en Marlou Schrover de immigratie- en emigratiestromen van en naar Nederland vanaf 1550 tot nu. Al in de tijd van de Republiek hadden onze contreien een grote aantrekkingskracht op migranten uit andere delen van Europa. Niet alleen vanwege de religieuze tolerantie die er heerste, maar ook omdat de economie er bloeide en er veel werk was voor nieuwkomers en goede investeringskansen lagen voor vermogenden en mensen met goede contacten, kennis en kunde. 
Ook vertrokken er grote groepen mensen naar de nieuwe wereld of overzeese gebiedsdelen om er geluk te zoeken of in rust de eigen vrijere of juist strengere godsdienstopvattingen te praktiseren. 
In het verleden werden mensen al als vreemdeling betiteld als ze van buiten de stad of de regio kwamen. Tot 1849 hield de overheid zich zelfs niet echt bezig met de vraag wie er Nederlander was en wie niet. Pas vanaf de eerste vreemdelingenwet in 1849 werd dat nauwkeurig gedefinieerd. 

H. Obdeijn, M Schrover  Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550. (Amsterdam, 2008) uitgegeven door Bert Bakker, ISBN 9789035130340, 412 pag.'s

Marlou Schrover is Professor geschiedenis van migratie en sociale verschillen aan de Universiteit Leiden.
Herman Obdeijn is gepensioneerd universitair hoofddocent migratiegeschiedenis en geschiedenis van Noord-Afrika aan de Universiteit Leiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten