maandag 2 januari 2012

Acta van de Waalse kerken 1601-1697 digitaal

Waalse kerk Middelburg
Toen na het uitbreken van de opstand de Spanjaarden de Zuidelijke Nederlanden bezetten zijn veel calvinisten vanuit het zuiden naar de Republiek gevlucht. Daaronder een groot contingent Franstaligen. Deze stichtten hun eigen Franstalige kerkelijke gemeentes die bekend stonden als de Église wallonne of de Waalse kerk. Na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 arriveerden in de Republiek ook veel hugenoten uit Frankrijk, die veelal opgingen in de Waalse kerken.

De geschiedenis van de Waalse kerk in Nederland is dus van groot belang voor wie de immigratie van Fransen en Walen wil bestuderen. Min of meer onmisbaar is daarbij de in 2005 bij het ING verschenen publicatie Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, van Hans Bots e.a. (RGP Kleine serie nr. 101). Onlangs kwam dit boek digitaal beschikbaar op historici.nl. In het boek een lijst van Waalse kerken in de 17e eeuw en hun voorgangers, een alfabetisch overzicht van dominees van de Waalse kerk en een index op persoons- en plaatsnaam.

Zie eerder bericht in Methodiek dossier@CBG over o.a. RGP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten