vrijdag 2 december 2011

Brieven van een non uit China 1922-1952

Leentje Borghans uit het Limburgse dorpje Rimburg vertrok in 1922 met vijf andere missiezusters naar China, ter ondersteuning van de Nederlandse Franciscanen die sinds 1890 in het zuidwesten van de provincie Shansi zaten. De Franciscanen bekommerden zich daar om het Chinese maatschappelijke uitschot: geestelijk en lichamelijk gehandicapten en overbodige meisjesbabies. Uitzending gold in principe voor het hele leven, maar in 1952 werd de missie door het communistisch regime gedwongen te vertrekken.

Leentje stuurde maandelijks lange brieven naar huis, waarin ze het leven en haar belevenissen in China zeer beeldend en vaardig beschreef. Driehonderd van deze brieven werden door een neef teruggevonden in de nalatenschap van haar zus. Deze neef, Albert J. Verreck, besloot de brieven (in twee delen) te publiceren in het Jaarboek van het Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf. Ze geven een uniek inkijkje in het China van die tijd, gezien door westerse, meedogende, maar ook zeer katholieke ogen.

Het Jaarboek Heemkunde Landgraaf 2011 kan worden besteld per email. Het jaarboek kost € 17,50 (leden € 12,50), ex. verzendkosten. Zie ook website van Heemkundevereniging Landgraaf voor meer informatie over de inhoud van Jaarboek 2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten