dinsdag 25 oktober 2011

Suriname: OSO, jaargang 30, nr. 2

Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied verschijnt twee keer en is een publicatie van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS), die sinds 2006 wordt verzorgd door KITLV-Press. Door de onzekere financiële toekomst van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) kan KITLV Press haar medewerking niet langer garanderen. De uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft toegezegd met ingang van 2012 de rol van KITLV Press over te nemen.

Oso is een tijdschrift dat voor familiehistorici met belangstelling voor Suriname vaak interessante artikelen bevat. In dit oktobernummer van 2011 zijn in dit verband met name de volgende artikelen van belang:
  • Zeeuws Suriname, 1667-1783, van Tom Weterings
  • De onbekende vader in Suriname in de periode 1838-1873, van Huub Everaert
  • Paramaribo en het achterland in de achttiende eeuw, van Karwan Fatah-Black
  • Georgina and the others; Postcoloniality and Afro-Surinamese care workers in the Netherlands, van Sabrina Marchetti
Op de website van IBS staat een overzicht van alle artikelen die de laatste jaren in Oso zijn gepubliceerd en informatie voor belangstellenden. De abonnementsprijs voor mensen in Nederland bedraagt € 24,- per jaar, losse nummers kosten € 16,50.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten