woensdag 26 oktober 2011

Vrijstaat van gevluchte slaven in 18e eeuws Suriname

Vanaf het begin van de introductie van zwarte slaven in Suriname zijn er slaven gevlucht, op zoek naar vrijheid. Deze zogenaamde Marrons vestigden zich in de wildernis en vochten verbeten voor hun vrijheid. Over één van de groepen gevluchte slaven, de Okanisi, schreven H.U.E. Thoden van Velsen en Wim Hoogbergen het boek Een zwarte vrijstaat in Suriname. De Okaanse samenleving in de achttiende eeuw. De geschiedenis van de Okanisi is geschreven op basis van uniek materiaal. Dat materiaal bestaat uit verslagen van de koloniale oorlog tegen de Marrons en uit mondelinge overleveringen van de Okanisi.

Een zwarte vrijstaat in Suriname vertelt de geschiedenis van de Okanisi in de achttiende eeuw. Na jaren van strijd kwam de koloniale overheid tot de conclusie dat zij de Marrons niet onderwerpen kon en bood hun in 1760 een vrede aan die door de Okanisi werd geaccepteerd. Het sluiten van de vrede tussen overheid en Okanisi was de erkenning van de eerste ‘zwarte vrijstaat’ in Suriname.

Thoden van Velzen, H.U.E. en Wim Hoogbergen, Een zwarte vrijstaat in Suriname. De Okaanse samenleving in de achttiende eeuw (Leiden 2011) is verschenen bij KITLV Press. Het boek telt 360 pag.'s en kost € 24,90. ISBN: 978 90 67 1837 34. Zie website KITLV.

Zie ook website marwina.nl over de Okanisi.

dinsdag 25 oktober 2011

Suriname: OSO, jaargang 30, nr. 2

Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied verschijnt twee keer en is een publicatie van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS), die sinds 2006 wordt verzorgd door KITLV-Press. Door de onzekere financiële toekomst van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) kan KITLV Press haar medewerking niet langer garanderen. De uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft toegezegd met ingang van 2012 de rol van KITLV Press over te nemen.

Oso is een tijdschrift dat voor familiehistorici met belangstelling voor Suriname vaak interessante artikelen bevat. In dit oktobernummer van 2011 zijn in dit verband met name de volgende artikelen van belang:
  • Zeeuws Suriname, 1667-1783, van Tom Weterings
  • De onbekende vader in Suriname in de periode 1838-1873, van Huub Everaert
  • Paramaribo en het achterland in de achttiende eeuw, van Karwan Fatah-Black
  • Georgina and the others; Postcoloniality and Afro-Surinamese care workers in the Netherlands, van Sabrina Marchetti
Op de website van IBS staat een overzicht van alle artikelen die de laatste jaren in Oso zijn gepubliceerd en informatie voor belangstellenden. De abonnementsprijs voor mensen in Nederland bedraagt € 24,- per jaar, losse nummers kosten € 16,50.

woensdag 5 oktober 2011

Interactieve migratiekaart bij het CBS

Geïnteresseerden in bevolkingsontwikkeling en -geschiedenis kunnen niet om het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heen. Op regelmatige basis bericht het CBS over ontwikkelingen op dat gebied. Via de website van het CBS kan deze stroom nieuwsberichten worden bijgehouden. Wat verder weggestopt op de website van het CBS zijn ook allerlei aardige overzichten te vinden. Zoals deze interactieve migratiekaart, die een overzicht toont van emigratie en immigratie in de periode 1995-2009.


De landen van herkomst of bestemming worden op de kaart groter naar mate het aantal betrokken migranten stijgt. De kaart toont o.a. aan dat de Duitsland, België en Polen op dit moment voor Nederland de belangrijkste migratielanden zijn.

dinsdag 4 oktober 2011

Reizende interactieve tentoonstelling over migratie in Limburg

Limburg heeft vanwege haar ligging en politieke positie al eeuwenlang te maken met de komst van mensen van elders. Vooral migranten uit buurlanden Duitsland en België komen en gaan in een continue stroom. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw komen ook veel migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa en Noord-Afrika naar Limburg, deels samenhangend met de grote vrag naar arbeidskrachten in de voormalige steenkoolmijnen. Migratie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Limburg.

 Met het project Kleur bekennen besteedt het Limburgs Museum aandacht aan deze bijzondere geschiedenissen. De reizende tentoonstelling ‘Een karavaan van komen en gaan’ gaat over de dromen en verwachtingen, over de reis naar Limburg en over het werkelijke leven van migranten en hun kinderen in onze provincie. Migranten vertellen in intieme portretten hun persoonlijke verhalen. Via verschillende spellen nodigen we bezoekers uit ook zelf na te denken over keuzes: wat zou je doen als je als nieuwkomer in Limburg aan zou komen, welke keuzes zou je maken?
Tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober 2011) is de tentoonstelling te bezoeken in de Bibliotheek Kerkrade-Centrum, Einderstraat 21 6461 EM Kerkrade.

Op de website van Kleur Bekennen van het Limburgs Museum staat informatie hoe deze reizende tentoonstelling naar een nieuwe locatie te halen.