maandag 12 september 2011

De Chinese Gemeenschap van Batavia, 1843-1865

In 1991 werd in een oud pakhuis in Jakarta het verloren gewaande archief van de Chinese Raad van Batavia teruggevonden. Het Kong Koan Archief betreft een historische vondst van grote betekenis omdat dit instituut met dit unieke archief de enig overgebleven schriftelijke nalatenschap van de eeuwenoude overzeese Chinese gemeenschap in bezit had.  Het is de basis voor een onderzoek van Chen Menghong naar de Chinese gemeenschap van Batavia in de jaren tussen 1843 en 1865.

De Chinezen waren een belangrijke bevolkingsgroep in Nederlands Indië en vervulden vaak intermediaire diensten, o.a. als belastingpachter. Hierdoor werden ze relatief welvarend en dit wekte jaloezie op bij de inheemse bevolking. Deze studie bespreekt het reilen en zeilen van de Chinese Raad tijdens het bewind van majoor Tan Eng Goan (1837-1865). Daarin besteedt zij aandacht aan het officierenkorps, de belastingpachters, het Chinese zakenleven en tenslotte het familieleven van huwelijk, gezin en familierecht. Belangrijke families waren onder meer Tan, Oeij en Ko en verder onder andere Gouw, Lie en Liem. De bijlagen bevattten interessante naamlijsten van Chinese persoons- en familienamen, Chinese officieren en belastingpachters evenals een aantal rechtszaken betreffende economische en familiegeschillen. Het boek bevat een Chinese woordenlijst, grafieken, tabellen en zwartwitfoto’s en sluit af met noten, literatuur en een index.

Chen Menghong, De Chinese Gemeenschap van Batavia, 1843-1865. Een onderzoek naar het Kong Koan-archief. Amsterdam University Press 2011, 256 pagina's, ISBN 978-908-72-8133-5. Het boek is als paperback en als eBook verkrijgbaar.  

De originele dissertatie uit 2009 waarop het boek is gebaseerd kan echter ook als PDF op internet worden geraadpleegd bij de Leiden University Repository.

Chen Menghong is voorzitter van de Stichting Vrienden van het Kong Koan Archief. Zie voor meer informatie over het Kong Koan Archief dit artikel. Zie verder een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten