donderdag 29 september 2011

10 okt.: Lezing over Limburgse landverhuizers naar Amerika

Irma Lommen-Salden geeft maandag 10 oktober 's avonds in Sittard een lezing met de titel Limburgse landverhuizers naar Noord-Amerika in de 19e eeuw.

Met name in de jaren 60 van de 19e eeuw zochten veel Nederlanders en ook veel Limburgers een beter leven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Amerika had een magische klank. Vooral de bekende Home-Stead Act van 20 mei 1862 maakte veel enthousiasme los bij potentiële migranten. In deze wet werd emigranten ouder dan 21 jaar of gezinshoofden een flink stuk gratis land (max. 65 hectare) beloofd op voorwaarde dat ze het vijf jaar aan een stuk bewerkten en Amerikaans staatsburger werden. Ze konden na het verstrijken van de vijf jaar het land op hun naam laten schrijven tegen betaling van 10 dollar. (Dit gegeven speelt ook een belangrijke rol in de beroemde Kleine Huis verhalen van Laura Ingalls, die in de VS vast deel uitmaken van het historisch en cultureel erfgoed.)

In haar lezing schetst Irma Lommen-Salden de context van de Limburgse landverhuizing naar de VS en geeft ze voorbeelden van lotgevallen van concrete Limburgse families.

Irma Lommen-Salden houdt zich al lange tijd bezig met de geschiedenis van Limburgse emigranten naar Noord-Amerika. Ze beheert een website die aan dit onderwerp is gewijd en ontving begin 2011 de Limburgse Genealogische Prijs voor haar boek Landverhuizers uit de Westelijke Mijnstreek 1850-1900.

De lezing wordt georganiseerd door LGOG sectie genealogie en NGV afdeling Zuid-Limburg.
Start lezing op 10 oktober om 19.30 uur.
Locatie: Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard.

donderdag 15 september 2011

Verslag 63e Deutscher Genealogentag 2011

Op zijn blog Genealogisch Gezien doet Rob van Drie verslag van de 63e Deutscher Genealogentag, die van  9 t/m 11 september plaats vond in Erlangen. De genealogische driedaagse rondom het thema migratie werd georganiseerd door de Genealogischer Kreis Siemens.

In 2012 vindt de 64e Deutscher Genealogentag van 31 augustus tot 3 september plaats in Augsburg.

maandag 12 september 2011

De Chinese Gemeenschap van Batavia, 1843-1865

In 1991 werd in een oud pakhuis in Jakarta het verloren gewaande archief van de Chinese Raad van Batavia teruggevonden. Het Kong Koan Archief betreft een historische vondst van grote betekenis omdat dit instituut met dit unieke archief de enig overgebleven schriftelijke nalatenschap van de eeuwenoude overzeese Chinese gemeenschap in bezit had.  Het is de basis voor een onderzoek van Chen Menghong naar de Chinese gemeenschap van Batavia in de jaren tussen 1843 en 1865.

De Chinezen waren een belangrijke bevolkingsgroep in Nederlands Indië en vervulden vaak intermediaire diensten, o.a. als belastingpachter. Hierdoor werden ze relatief welvarend en dit wekte jaloezie op bij de inheemse bevolking. Deze studie bespreekt het reilen en zeilen van de Chinese Raad tijdens het bewind van majoor Tan Eng Goan (1837-1865). Daarin besteedt zij aandacht aan het officierenkorps, de belastingpachters, het Chinese zakenleven en tenslotte het familieleven van huwelijk, gezin en familierecht. Belangrijke families waren onder meer Tan, Oeij en Ko en verder onder andere Gouw, Lie en Liem. De bijlagen bevattten interessante naamlijsten van Chinese persoons- en familienamen, Chinese officieren en belastingpachters evenals een aantal rechtszaken betreffende economische en familiegeschillen. Het boek bevat een Chinese woordenlijst, grafieken, tabellen en zwartwitfoto’s en sluit af met noten, literatuur en een index.

Chen Menghong, De Chinese Gemeenschap van Batavia, 1843-1865. Een onderzoek naar het Kong Koan-archief. Amsterdam University Press 2011, 256 pagina's, ISBN 978-908-72-8133-5. Het boek is als paperback en als eBook verkrijgbaar.  

De originele dissertatie uit 2009 waarop het boek is gebaseerd kan echter ook als PDF op internet worden geraadpleegd bij de Leiden University Repository.

Chen Menghong is voorzitter van de Stichting Vrienden van het Kong Koan Archief. Zie voor meer informatie over het Kong Koan Archief dit artikel. Zie verder een eerdere bijdrage aan Migranten dossier@CBG.

donderdag 8 september 2011

Zuid-Afrika. Dopen en huwelijken 1660-1970

Op de website van FamilySearch zijn de afbeeldingen en de index van dopen en huwelijken van de Dutch Reformed Church in Zuid-Afrika van 1660 tot 1970 beschikbaar gekomen. Het betreft doop- en trouwboeken uit Transvaal, Kaap de Goede Hoop en Namibië.

De oudere boeken zijn meestal in het Nederlands. Later betreft het soms boeken in het Afrikaans of Engels. Er kan worden gezocht op naam, plaats en datum. De Dutch Reformed Church in Zuid-Afrika bestaat uit de Nederduits Gereformeerde Kerk, de Nederduits Hervormde Kerk (voornamelijk in Transvaal) en de Gereformeerde Kerk.

Met dank aan @EricHennekam via Twitter.

Zie ook The First Fifty Years Project waar we in Migranten Dossier@CBG al eerder aandacht aan hebben besteed en waarin zoveel mogelijk Zuid-Afrikaanse genealogische bronnen betreffende de periode van ca. 1652-1700 bijeen worden gebracht.

dinsdag 6 september 2011

Congres over migratie in Noordwest-Duitsland en aangrenzend Nederland

Op 14 en 15 oktober 2011 vindt in het Duitse Emden een tweedaags congres plaats dat als titel heeft Migration in Nordwestdeutschland und den benachbarten Niederlanden.

Het congres wordt georganiseerd door Upstalsboom (Gesellschaft für historische Personenforschung und Bevölkerungsgeschichte in Ostfriesland), NGV afdeling Groningen en de Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde.  

Op het congres wordt een groot aantal lezingen verzorgd over o.a. de banden tussen Noord-Nederlandse en Oostfriese adel, Hugenoten  in Noord Duitsland, migratie van Duitsland naar Nederland, emigratie naar Noord-Amerika etc. Zie de flyer voor meer informatie over het programma en de wijze van inschrijving.