woensdag 24 augustus 2011

Nederland emigratieland 1845-1960

Met het compacte boekje 'Nederland emigratieland 1845-1960. Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland, inburgering in Amerika', dat de neerslag vormt van eigen onderzoek en de reflectie op migratieonderzoek van anderen, keert de historicus Pieter Stokvis terug naar het onderwerp waarop hij in 1977 promoveerde. 

Nu is Nederland, evenals in de Gouden Eeuw, een immigratieland, maar tussen 1845 en 1960 was het vooral een emigratieland. Dit tweeluik over landverhuizing en inburgering biedt een thematisch toegespitst overzicht van de grensoverschrijdende migratie van Nederlanders in de negentiende en twintigste eeuw. Een onderbelicht thema dat aandacht krijgt, is dat Duitsland rond 1900 Amerika overtroefde als bestemming. Tussen 1914 en 1918 droegen zelfs meer dan 100.000 Nederlandse gastarbeiders bij aan de Duitse oorlogsinspanning! 

Bij de beschrijving van het integratieproces ligt het accent op Amerika als land van aankomst. Opeenvolgende generaties Nederlandse immigranten zijn er ‘ingeburgerd’, de ‘gereformeerden’ onder hen met behoud van godsdienstige identiteit tot in de vierde en vijfde generatie. Hoe dat in zijn werk is gegaan, laat de auteur zien door de strategieën en lotgevallen van gereformeerde Nederlandse immigranten te bespreken aan de hand van analyses van de Amerikaanse immigratiegeschiedenis. Uit hun snelle culturele en trage sociale inburgering kan men lessen trekken, die relevant zijn voor de inburgerings-problematiek in Nederland.

Pieter Stokvis (1947) was tot 2010 hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit. In 1977 promoveerde hij op De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. Hij deed onderzoek naar De wording van modern Den Haag. Verder publiceerde hij boeken over Huiselijk leven in de 20e eeuw en Het intieme burgerleven in de 19e eeuw, over de Geschiedenis van het privéleven in het algemeen en samen met Cornelie van Uuden over de levensverhalen van De gezusters Van Vloten en Bloemen Mozes.

Pieter Stokvis, Nederland emigratieland 1845-1960. Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland ,inburgering in Amerika, 84 pag.'s, ISBN 978-90-71633-13-3, prijs  € 13,50. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel of bij Uitgeverij Tilia Levis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten