vrijdag 26 augustus 2011

TV-serie 'De Slavernij' vanaf 18 sept. bij de NTR

Slavernij en slavenhandel ging gepaard met veel gedwongen migratie. Veel mensen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst zullen slaven onder hun voorouders vinden en soms ook (net als sommige Nederlanders) slavenhandelaren of slavenhouders in hun familie.

De Slavernij is de nieuwe televisieserie die de NTR vanaf het najaar 2011 gaat uitzenden. Na de succesvolle geschiedenisreeks De Oorlog nu een nieuwe serie. De serie besteedt aandacht aan een van de meest verzwegen onderdelen van de vaderlandse geschiedenis. Een serie over het Nederlandse aandeel in De Slavernij.

De serie telt vijf afleveringen en start op zondag 18 september. De uitzendingen zullen elkaar dan wekelijks opvolgen, aanvang 20.15 uur, Nederland 2. De Slavernij wordt gepresenteerd door Daphne Bunskoek en Roué Verveer.

Zie de speciale website voor een voorproefje en méér informatie. Ook op de website Geschiedenis 24 wordt aandacht besteed aan de serie, o.a. met een uitgebreid artikel over de beginperiode van de Nederlandse slavenhandel in de eerste helft van de 17e eeuw, vanuit Elmina aan de Goudkust (Ghana) naar Nieuw Holland in Brazilië. Zie hier voor een overzicht van de inhoud van de verschillende afleveringen. In aflevering één wordt o.a. stil gestaan bij verschillende vormen van slavernij door de eeuwen heen. Bij Geschiedenis 24 kunnen vanaf 18 september ook steeds de afleveringen terug worden gekeken: zie terugkijken.

Op de speciale website van de NTR over De Slavernij staat ook een handleiding hoe in negen stappen te zoeken naar je roots. Dat gebeurt met de zoektocht van Roué Verveer als voorbeeld. Stap 1 is bij het schrijven van deze bijdrage al online. De overige acht stappen zullen in de loop van het programma verder worden uitgewerkt.

Zie ook de eerdere bijdragen aan Migranten dossier@CBG over slavenhandel en slavernij.

woensdag 24 augustus 2011

Deutscher Genealogentag over grensoverschreidende migratie

Van 9 t/m 11 september vindt de 63e Deutscher Genealogentag plaats. Dit jaar wordt de genealogische driedaagse georganiseerd door de Genealogischer Kreis Siemens uit Erlangen, even ten noorden van Nurnberg.

Het thema van het congres is dit jaar "Genealogie und Migration in wechselnder Heimat". Zie voor verdere informatie de speciale website. De speciale flyer met programmagegevens kan hier worden gedownload. 

Twee jaar geleden bezocht Rob van Drie de 61e Deutscher Genealogentag in Bielefeld. Het verslag daarvan kun je hier lezen. Waarschijnlijk zal Rob van het evenement van dit jaar in Erlangen ook weer een verslag maken op zijn blog Genealogisch gezien.

Het thema van de 63e Deutscher Genealogentag loopt dus vast vooruit op het 30e Internationale Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen, dat van 24 - 28 september 2012 in Maastricht wordt georganiseerd door het CBG en de NGV: Grenzen in genealogie en heraldiek .

Nederland emigratieland 1845-1960

Met het compacte boekje 'Nederland emigratieland 1845-1960. Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland, inburgering in Amerika', dat de neerslag vormt van eigen onderzoek en de reflectie op migratieonderzoek van anderen, keert de historicus Pieter Stokvis terug naar het onderwerp waarop hij in 1977 promoveerde. 

Nu is Nederland, evenals in de Gouden Eeuw, een immigratieland, maar tussen 1845 en 1960 was het vooral een emigratieland. Dit tweeluik over landverhuizing en inburgering biedt een thematisch toegespitst overzicht van de grensoverschrijdende migratie van Nederlanders in de negentiende en twintigste eeuw. Een onderbelicht thema dat aandacht krijgt, is dat Duitsland rond 1900 Amerika overtroefde als bestemming. Tussen 1914 en 1918 droegen zelfs meer dan 100.000 Nederlandse gastarbeiders bij aan de Duitse oorlogsinspanning! 

Bij de beschrijving van het integratieproces ligt het accent op Amerika als land van aankomst. Opeenvolgende generaties Nederlandse immigranten zijn er ‘ingeburgerd’, de ‘gereformeerden’ onder hen met behoud van godsdienstige identiteit tot in de vierde en vijfde generatie. Hoe dat in zijn werk is gegaan, laat de auteur zien door de strategieën en lotgevallen van gereformeerde Nederlandse immigranten te bespreken aan de hand van analyses van de Amerikaanse immigratiegeschiedenis. Uit hun snelle culturele en trage sociale inburgering kan men lessen trekken, die relevant zijn voor de inburgerings-problematiek in Nederland.

Pieter Stokvis (1947) was tot 2010 hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit. In 1977 promoveerde hij op De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. Hij deed onderzoek naar De wording van modern Den Haag. Verder publiceerde hij boeken over Huiselijk leven in de 20e eeuw en Het intieme burgerleven in de 19e eeuw, over de Geschiedenis van het privéleven in het algemeen en samen met Cornelie van Uuden over de levensverhalen van De gezusters Van Vloten en Bloemen Mozes.

Pieter Stokvis, Nederland emigratieland 1845-1960. Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland ,inburgering in Amerika, 84 pag.'s, ISBN 978-90-71633-13-3, prijs  € 13,50. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel of bij Uitgeverij Tilia Levis.

dinsdag 23 augustus 2011

Toevoeging akten Nederlandse Antillen in Genlias

Met ingang van 23 augustus zijn een kleine 40.000 akten van overlijden van de Nederlandse Antillen toegevoegd aan Genlias.

De verdeling van de nieuwe akten is als volgt:
  • Bonaire         1951-1959    663 stuks
  • Curaçao         1920-1959  38028 stuks
  • Saba            1951-1959    177 stuks
  • Sint Eustatius  1951-1959    151 stuks
  • Sint Maarten    1951-1951    377 stuks

Zie hier voor een actueel overzicht van alle akten van de Antillen in Genlias.

Nog één blokje geboorten van Curaçao en één blokje overlijdensakten van Aruba en de Antillen zijn compleet, aldus Rob Huijbrecht, Projectleider Genlias Zuid-Holland en Nederland Overzee. Hij hoopt dat vóór het eind van het jaar gered te hebben.

maandag 22 augustus 2011

Notulen Kerkbestuur Protestantse Kerk in Indië in WO-II

Op de website SGPI zijn de Notulen van het Kerkbestuur van de Protestantse Kerk in Indië uit de oorlogsjaren als PDF digitaal te raadplegen
De transcripties zijn gemaakt door Hendrik Niemeijer.

In 2010 verscheen een boek van de hand van Hendrik Niemeijer over dik vier eeuwen Protestantse Kerk in Indië, de oudste kerk in Azië.  In het boek een compacte geschiedenis van de Protestantse Kerk vanaf de VOC-tijd tot 1950. Het boek is echter in eerste instantie een inventaris: Archief van het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië (PKNI) 1844 - ± 1950. (ISBN 978-979-3914-69-5) Het archief berust bij het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) in Jakarta. Het boek is tweetalig uitgegeven.

Veel aandacht is er in het boek voor het wedervaren van de Protestantse Kerk tijdens de oorlog. In het boek is een lijst van 252 documenten opgenomen betreffende de tijd van de Japanse bezetting (1942-1945). Deze documenten zijn in te zien op de bijgeleverde DVD. Een overzicht van die documenten is ook te zien op website SGPI, gewijd aan de geschiedenis van de Protestantse Kerk in Indië.