vrijdag 1 juli 2011

Publicaties i.v.m. 100 jaar Chinezen in Nederland

Honderd jaar geleden vestigden zich de eerste Chinezen in Nederland. Op dit moment wonen er ongeveer 90 duizend Chinezen in het land. Daarvan komt tweederde rechtstreeks uit China en Hongkong, ongeveer eenzesde (ca. 15.000)  kwam via Nederlands-Indië en de rest uit Suriname en diverse landen in Zuidoost-Azië.

De immigratiegeschiedenis van Chinezen naar Nederland is dus erg divers en de groep is dienovereenkomstig ook erg gevarieerd. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Chinezen in Nederland wordt dit jaar op z'n wenken bediend. Er zijn twee boeken verschenen en er is een speciale website.De website 100jaarchinezen.nl  is een initiatief van De Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland. Met de website beoogt men de Chinezen die benieuwd zijn naar hun eigen verleden te informeren en de verschillende activiteiten die samenhangen met het jubileum onder de aandacht te brengen. Daarnaast is het de bedoeling om de zichtbaarheid van de Chinese gemeenschap bij de rest van de bevolking te vergroten.

Bij Forum verscheen vorige week het boek Chinezen in Nederland. Lange tijd zijn Chinezen als modelminderheid gezien. De meesten wisten zichzelf goed te bedruipen, maar dat rooskleurige beeld is barstjes gaan vertonen. Er kwamen problemen als gokverslaving en sociaal isolement aan het licht. Dit deed de vraag rijzen of we wel het juiste beeld hebben van ‘onze’ Chinezen? In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de Chinese gemeenschap in Nederland in al zijn diversiteit. Waarom zijn ze gekomen, wat voor een werk doen ze, hoe zijn ze gehuisvest? Met dit onderzoek wil Forum meer inzicht verschaffen.
Chinezen in Nederland, Utrecht 2011, ISBN: 9789057141669, prijs € 19,95. Zie website Forum.

Bij het CBG verscheen deze maand het zevende boek in de serie Voorouders van Verre: Chinese Roots. Kees Kuiken schreef deze onderzoeksgids voor familiegeschiedenis voor alle in Nederland woonachtige mensen met Chinese voorouders. Niet alleen komen onderzoeksmethoden en verschillende archiefbronnen aan bod, het boek bevat ook een beknopte inleiding in de migratiegeschiedenis van Chinese mensen via verschillende routes naar Nederland, o.a. via Suriname en Indië. Veelvuldig haalt de auteur de onderzoekservaringen aan die hij opdeed toen hij samen met dhr. Lako Kao onderzoek deed naar diens roots.


Kees Kuiken, Chinese Roots, Voorouders van Verre deel 7, Den Haag 2011, ISBN 978-90-5802-082-6, prijs  € 19,50 (Vrienden CBG € 17,00) incl. verzendkosten. Het boek kan hier worden besteld. 

Eerder verschenen in de serie Voorouders van Verre al delen over Marokko, Turkije, de Molukken, de Antillen, Suriname en Nederlands Indië. Over deze andere uitgaven is eerder gepubliceerd in Migranten dossier@CBG. Zie onder het label Voorouders van Verre.
De serie is uitgegeven met steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG en de Mondriaan Stichting. De hele serie kan hier als set van zeven stuks worden besteld voor € 115,- (Vrienden CBG € 100,-) incl. verzendkosten. Uiteraard zijn de delen ook los verkrijgbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten