vrijdag 17 juni 2011

Nieuwe website over arbeidsmigranten uit Lippe

Het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Detmold) opent in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een webportaal over het erfgoed van deze "Lippische Ziegler". Namenlijsten, foto's, archieven en andere databestanden komen daarmee on line beschikbaar voor migratie- en genealogisch onderzoek.

Duizenden steenbakkers uit het Duitse vorstendom Lippe trokken in de 18de en 19de eeuw naar Nederland voor een tijdelijke arbeidsplaats. Nederland kwam daarbij al vroeg in het vizier, omdat er in de regio's Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen al een traditie van trekarbeid westwaarts bestond. De vorsten van Lippe mochten zich sinds 1687 ook burggraaf van Vianen en Ameiden noemen, hetgeen natuurlijk ook een aanzuigende werking had. In de negentiende eeuw trokken ook veel mensen uit Lippe naar steenbakkerijen in de buurt van Berlijn.

De officiële lancering van de website is op maandag 20 juni 2011 om 10.30 in het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen . De landsminister voor Familiezaken Ute Schäfer zal de opening verrichten. Namens het IISG zal prof. dr. Jan Lucassen het woord voeren. Hij legde zich toe op migratiegeschiedenis en publiceerde onder meer, samen met Piet Lourens: Arbeitswanderung und berufliche Spezialisierung. Die lippischen Ziegler im 18. und 19. Jahrhundert (Osnabrück 1999).

Zie website IISG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten