donderdag 16 juni 2011

De Nederlanden 'Extra Muros', jaarboek 2011

Verschillende gebieden in Duitsland en Frankrijk die grenzen aan Nederland en België hebben op enig moment in het verleden tot de Nederlanden behoord of ondergingen grote culturele en economische invloed van de Nederlanden. Ook migratie over en weer maakte deel uit van de onderlinge betrekkingen. Hierbij moet men o.a. denken aan Oost-Friesland en de streek rond Bentheim, Kleef en Gelre in Duitsland en Artesië en Picardië in Frankrijk. Deze Nederlanden "Extra Muros" zijn onderwerp van het gelijknamige jaarboek van de Stichting Zannekin. Onlangs verscheen het 33e Jaarboek in de reeks.
In dit deel o.a. de volgende artikelen:
  • De polyfonisten in de Nederlanden (biografisch naslagwerk), door Maurits Duyck
  • Protestanten in de Westhoek (bij Veurne), door Luc Dequeker
  • Grepen uit de textielgeschiedenis van Twente en omstreken, door Zeno Kolks
  • Bentheim-Nederland: enkele raakvlakken, door Marten Heida
  • Die Fläming - een Nederlandse kijk op de kolonisatiebeweging (Fläming is een streek in ten zuiden van Berlijn die in de 12e eeuw werd gekoloniseerd vanuit de Nederlanden), door Leo Camerlynck.

Zie voor een volledig overzicht van de inhoud van dit en de andere jaarboeken de website van Stichting Zannekin. Jaarboek 33 kost € 29,- excl. verzendkosten (leden € 26,-).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten