vrijdag 24 juni 2011

Documentaire over emigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland

'Grenzeloos Verbonden' is een project van documentairemaker Johannes Oppewal. Hij onderzoekt de drijfveren en de ervaringen van Nederlandse emigranten. Daarbij laat hij een groot aantal emigranten aan het woord. Waarom zijn mensen geëmigreerd? Heeft het daadwerkelijk  gebracht wat men zocht? Hoe verliep de integratie? Tegen welke problemen liep men aan? Hoe ontwikkelt zich de relatie tot Nederland?
Deel 1 verschijnt als documentaire en boek op 1 augustus a.s. en is gewijd aan emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland. Zie websiteOp de website ook alvast een preview van een flink aantal fragmenten.

Project oral history Ghanezen in Gent

Heemkunde Vlaanderen begeleidt momenteel een 'mondelinge-geschiedenisproject' rond 30 jaar Ghanezen in Gent. Dit project kwam er op vraag van de Ghanese organisatie COJG (Centrum voor de Ontwikkeling van de Jeugd van Ghana). Een aantal  heemkundige vrijwilligers helpt bij de verdere uitwerking.

Op zaterdagavond 25 juni wordt het project voorgesteld tijdens een evenement in Gent. Aan het begin van de avond is er een vertelsessie met persoonlijke migratieverhalen van enkel Gentse Ghanezen en een debat over migratie in Gent. Moderator is Piet Crève van Amsab-ISG, het Vlaams Instituut voor Sociale Geschiedenis, met vestigingen in Gent en Antwerpen. Deze feestelijke 'Ghana Night' vindt plaats op 25 juni vanaf 19.00 uur in zaal Minus One (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent). Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Bron: Nieuwsbrief Heemkunde Vlaanderen

maandag 20 juni 2011

Succesvolle immigratie uit Zuidelijke Nederlanden in de Republiek

Op de website Geschiedenis Beleven een leuk artikel over de immigratie van Zuidelijke Nederlanders in de Republiek in de 16e en 17e eeuw. Een citaat:

"De relatief veilige Republiek der Verenigde Nederlanden kreeg eind 16e en begin 17e eeuw te maken met een grote stroom vluchtelingen vanuit de Zuidelijke Nederlanden; het huidige Vlaanderen, Limburg en Noord-Brabant.
In 1581 ondertekenden de zeven gewesten van de Republiek namelijk de Acte van Verlatinghe en spraken hiermee af om Filips II niet langer te accepteren als hun vorst. Met dit besluit transformeerden de Noordelijke Nederlanden in een veilige haven voor lutheranen, calvinisten en doopsgezinden. Voor deze Zuidelijke Nederlanders bood de Nederlandse Republiek daarmee een aanlokkelijk perspectief."

Zie de  rest van het artikel hier.

Ook aanbevolen om te lezen: 1585 De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, door Gustaaf Asaert, Uitgeverij Lannoo 2004. Het boek is momenteel uitverkocht, maar wel nog te vinden via Antiqbook.

vrijdag 17 juni 2011

Nieuwe website over arbeidsmigranten uit Lippe

Het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Detmold) opent in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een webportaal over het erfgoed van deze "Lippische Ziegler". Namenlijsten, foto's, archieven en andere databestanden komen daarmee on line beschikbaar voor migratie- en genealogisch onderzoek.

Duizenden steenbakkers uit het Duitse vorstendom Lippe trokken in de 18de en 19de eeuw naar Nederland voor een tijdelijke arbeidsplaats. Nederland kwam daarbij al vroeg in het vizier, omdat er in de regio's Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen al een traditie van trekarbeid westwaarts bestond. De vorsten van Lippe mochten zich sinds 1687 ook burggraaf van Vianen en Ameiden noemen, hetgeen natuurlijk ook een aanzuigende werking had. In de negentiende eeuw trokken ook veel mensen uit Lippe naar steenbakkerijen in de buurt van Berlijn.

De officiële lancering van de website is op maandag 20 juni 2011 om 10.30 in het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen . De landsminister voor Familiezaken Ute Schäfer zal de opening verrichten. Namens het IISG zal prof. dr. Jan Lucassen het woord voeren. Hij legde zich toe op migratiegeschiedenis en publiceerde onder meer, samen met Piet Lourens: Arbeitswanderung und berufliche Spezialisierung. Die lippischen Ziegler im 18. und 19. Jahrhundert (Osnabrück 1999).

Zie website IISG.

donderdag 16 juni 2011

De Nederlanden 'Extra Muros', jaarboek 2011

Verschillende gebieden in Duitsland en Frankrijk die grenzen aan Nederland en België hebben op enig moment in het verleden tot de Nederlanden behoord of ondergingen grote culturele en economische invloed van de Nederlanden. Ook migratie over en weer maakte deel uit van de onderlinge betrekkingen. Hierbij moet men o.a. denken aan Oost-Friesland en de streek rond Bentheim, Kleef en Gelre in Duitsland en Artesië en Picardië in Frankrijk. Deze Nederlanden "Extra Muros" zijn onderwerp van het gelijknamige jaarboek van de Stichting Zannekin. Onlangs verscheen het 33e Jaarboek in de reeks.
In dit deel o.a. de volgende artikelen:
  • De polyfonisten in de Nederlanden (biografisch naslagwerk), door Maurits Duyck
  • Protestanten in de Westhoek (bij Veurne), door Luc Dequeker
  • Grepen uit de textielgeschiedenis van Twente en omstreken, door Zeno Kolks
  • Bentheim-Nederland: enkele raakvlakken, door Marten Heida
  • Die Fläming - een Nederlandse kijk op de kolonisatiebeweging (Fläming is een streek in ten zuiden van Berlijn die in de 12e eeuw werd gekoloniseerd vanuit de Nederlanden), door Leo Camerlynck.

Zie voor een volledig overzicht van de inhoud van dit en de andere jaarboeken de website van Stichting Zannekin. Jaarboek 33 kost € 29,- excl. verzendkosten (leden € 26,-).

donderdag 9 juni 2011

Archief over leven van expats

Expatriate Archive Centre in Den Haag verzamelt als enige archief ter wereld alles wat te maken heeft met het expatbestaan. De doelstelling van het archief: het in kaart brengen en bestuderen van het expatleven over de hele wereld en door alle tijden.

Rosita Arnts, sinds 2007 als archivaris verbonden aan het archief en zelf voormalig expatriate: 'We verzamelen in principe alles wat te maken heeft met het leven van de expat: foto's, liefdesbrieven, dagboeken, filmpjes, van alles. Niet alleen van Nederlandse expats maar van alle nationaliteiten. Bij mijn weten zijn we het enige archief ter wereld op dit gebied.'

Voor familiehistorici die bij hun onderzoek op expats stuiten een mooie mogelijkheid om méér te leren over het leven dat hun verwante expats geleid moeten hebben en eventueel passend beel- en ander materiaal te vinden.

Het Expatriate Archive Centre is een initiatief van vrouwen verbonden aan Shell Outpost, maar is sinds enkele jaren een zelfstandige stichting.
Zie ook het artikel en luister naar een kort radio-interview op de website van Radio Nederland Wereldomroep.

woensdag 8 juni 2011

Documentaireserie over vrouwen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders

In de zesdelige NTR-documentaireserie ‘De IJzeren Vogel’ wordt het verhaal verteld van de eerste generatie vrouwen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Zij noemden het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht 'de ijzeren vogel'. In de documentaireserie krijgen deze vrouwen een gezicht en een stem. Zij vertellen openhartig het unieke verhaal van hun leven. Over de grote verschillen tussen ‘hier en daar’ en wat hen in het leven geluk en ongeluk heeft gebracht. Ontroerende verhalen waarin ook de liefde een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in de relatie tot hun echtgenoten die vaak andere mannen waren geworden in de jaren dat ze al in Nederland waren. Naïma Azough en Kivilcim Özmen hebben de interviews met de vrouwen afgenomen.

Op een speciale website is wekelijks een blog van de maaksters van de documentaire te lezen over hun visie op de thema’s die behandeld zijn in de interviews.

De serie wordt uitgezonden op 6 opeenvolgende zaterdagen bij de NTR op Ned. 2 om 12.00 uur. De uitzenddatums zijn 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli. De thema's zijn huwelijk, migratie, kinderen, vrouw zijn, werk en ouder worden. De eerste aflevering ('huwelijk') is onderstaand terug te zien of via Uitzending Gemist.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

maandag 6 juni 2011

Zeeuwen in Amerika

In opdracht van de Provinciale Zeeuwse Courant bracht journaliste Lilian Dominicius bezoeken aan de Verenigde Staten om verhalen op te tekenen van Zeeuwse emigranten. Een kaartje laat haar bezoeken aan het oosten en de midwest van de VS zien. Dat leverde dit rijk geïllustreerde boek in groot formaat op, waarin op chronologische wijze een aantal Zeeuwen en hun levensgeschiedenis in Amerika voor het voetlicht komt. 
De emigratie van Zeeuwen naar de Nieuwe Wereld liep in de duizenden, met name in de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen ca. 30.000 Zeeuwen het land verlieten, voor het grootste deel uit Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden. Vooral Michigan met dorpen als Zeeland en Holland waren geliefde reisdoelen van de Zeeuwen, waarheen families verhuisden als Zwemer, Kwaak, Daane, Risseeuw, Kaat, Hoogland, Was, Kusse en Zonneyville en vele anderen. Het begon in de 17e eeuw met de emigratie van mensen als Roosevelt, maar de grootste vlucht begon in de jaren 1840 met de Afgescheidenen en met een forse toename in de jaren vanaf 1880. Verschillende emigranten en hun families komen aan het woord, eerst op basis van schriftelijke bronnen maar later ook mondeling. Een portrettengalerij van emigranten vanaf 1880 tot ca. 1920 met genealogische notities besluit dit fraai geïllustreerde boek, dat een smakelijke indruk geeft van het leven van deze landverhuizers. 
De auteur is verslaggever bij de PZC. Van haar reizen door de VS en haar onderzoek naar Zeeuwen in Amerika houdt ze een blog bij die ook zeker de moeite waard is: Lilian goes America.

Zie ook het thema 'Zeeland en Amerika' van de website geschiedeniszeeland.nl.
Lilian Dominicus, Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen. Uitgeverij de Buitenspelers, Rotterdam 2011, 288 blz., ill. in kleur,  isbn 978-90-71359-38-5, € 29,90