maandag 4 april 2011

Taal- en integratievraagstuk onder Nederlandse migranten in Sint-Petersburg, 1717-1927

In het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis van december 2010 staat een artikel van Th.J.S. van Staalduine getiteld Duits in een Nederlandse kerkdienst. Een kwestie van integratie in de Hollandse Hervormde Kerk van Sint-Petersburg. 

Onderwerp van het artikel is de worsteling van de Nederlandse migranten binnen de Hollandse hervormde kerk in Sint-Petersburg met het taal- en integratievraagstuk. De Hollandse hervormde kerk in Sint-Peterburg bestond van 1717 tot 1927. In die kerk werden zowel diensten in het Nederlands als het Duits gehouden. Dat laatste werd niet gedaan voor Duitse bezoekers, maar voor afstammelingen van Nederlandse migranten die meer integreerden in de veel grotere Duitstalige migrantengemeenschap. Voor sommige Nederlandse migranten, met name nieuwkomers, was het toenemend gebruik van de Duitse taal een doorn in het oog. Het Duits mocht het Nederlands niet overvleugelen, de Nederlandse taal en cultuur moest levend gehouden worden. Zulke vraagstukken zijn dus van alle tijden en alle plaatsen.


Het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is een publicatie van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) en verschijnt vier keer per jaar. De jaarlijkse contributie is € 25,-. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten