donderdag 14 april 2011

Immigranten in Kaap de Goede Hoop in de 17e eeuw

Wie geïnteresseerd is in voorouders of familieleden die Kaap de Goede Hoop passeerden of daar gevestigd waren kan de verrassende Zuid-Afrikaanse website The First Fifty Years Project raadplegen. Doel van het project is om alle bewaarde genealogische basisgegevens beschikbaar te maken van de mensen die in de Kaap leefden in de eerste vijftig jaar na de stichting van de kolonie in 1652. Het betreft de dtb's van Kaapstad, Stellenbosch en Drakenstein. Deze zijn bewerkt tot gezinsstaten en verrijkt met citaten uit brieven en andere archiefstukken. Alle feiten zijn zorgvuldig geannoteerd.

Kaap de Goede Hoop: Kaart van de Kaap de landeryen tot aan het France quartier enz.

'Kaart van de Kaap de landeryen tot aan het France quartier enz.', 17e eeuw. Bron: Beeldbank Nationaal Archief, Atlas Amsterdam van Isaac de Graaff.

De reeds getranscribeerde en bewerkte gegevens gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk gemaakt op familienaam via een "surname index". Ook is er een overzicht van belangrijke datums in de vroege geschiedenis van de Kaap.Voor bezoekers die regelmatig terugkeren wordt (erg gebruiksvriendelijk) bijgehouden welke toevoegingen plaats hebben gevonden in de "list of changes".

Ad Biewenga promoveerde in 1999 op een studie over Kaap de Goede Hoop als vestingingskolonie. In zijn proefschrift heeft hij de resultaten gepubliceerd van zijn onderzoek naar de sociaal-economische en kerkelijke omstandigheden in de begindagen van de Nederlandse kolonie in de Kaap. De kolonie werd in 1652 gesticht door de VOC als verversingsplaats voor de schepen naar Indië. Vanaf omstreeks 1680 kwamen er steeds meer immigranten naar de kolonie, waaronder Duitsers en hugenoten. Met name de periode 1680 tot 1730 wordt in deze studie bekeken. Hiervoor is archiefonderzoek gedaan in Kaapse en Nederlandse archieven. De schrijver gaat in op de kolonisatie van de Kaap en de vestigingen Stellenbosch en Drakenstein, het bestuur en de militaire bescherming, de economische activiteiten, de kerkelijke besognes onder andere met armenzorg, onderwijs, dooppraktijk en kerkgang, de levensloop aan de hand van huwelijk, kinderen en begraven, en de verschillende groepen die samen de jonge samenleving vormden:  VOC-ambtenaren, vrijburgers, inheemse 'Khoikhoi' en slaven. Behalve de maatschappelijke ontwikkelingen worden ook veel persoonlijke levensgeschiedenissen beschreven.
Zie ook de recensie uit 1999 op de website NRC boeken.

Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730, Amsterdam (Bert Bakker\Prometheus) 1999. 346 blz., ill. ISBN 9053338020. Het boek is 2e hands nog wel te vinden via antiqbook.nl of in te zien in de leeszaal van het CBG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten