maandag 14 maart 2011

Tussen twee vuren in Nederlands Brazilië, 1630-1649

In het Tijdschrift voor Geschiedenis, 2011 nummer 1, een mooi verhaal over de periode van de West Indische Compagnie in Brazilië (1630-1654). Het artikel van Britt Dams is getiteld Manoel de Moraes. Spelen met de grenzen van de eigen identiteit in Nederlands Brazilië.

Manoel de Moraes (1596 - 1649?) was een Portugese mesties (geboren uit Europese en Indiaanse ouders) die de kant koos van de Nederlanders en een sleutelrol speelde in de strijd tegen de Portugezen. Vervolgens sloot hij zich weer aan bij de Portugese kant. Hij werd meermaals als verrader onthaald maar slaagde er steeds in om te ontsnappen aan de brandstapel van de inquisitie. Het bijzondere van Manoel Moraes is dat hij zelf geschriften heeft nagelaten waardoor over hem niet alleen uit tweede of derde hand hoeft te worden geschreven.
Als mesties was hij een schoolvoorbeeld van iemand die in een dubbele werkelijkheid leefde. Het artikel spreekt van gemétisseerd denken: "Manoel was een nomade, als go-between stond hij steeds op het punt te vertrekken, waardoor hij schijnbaar bleef hangen tussen verschillende culturen in een 'niet-plaats'. Tussen verschillende godsdiensten, tussen verschillende naties. Hij was nergens thuis en overal een vreemde. Dat is het lot van een hybride figuur."

De auteur Britt Dams werkt momenteel aan de Universiteit van Gent aan een proefschrift over Nederlands Brazilië: Het vreemde begrijpen. Beschrijvingen van de Nieuwe Wereld in de Vroegmoderne Tijd: Het 'geval' van Nederlands Brazilië (1624-1654).

Het Tijdschrift voor Geschiedenis verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 75,75. Losse nummer zijn € 19,95. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten