woensdag 2 maart 2011

Naturalisaties in Nederland 1815 - 1934

Onder naturalisatie verstaat men het verlenen van nationaliteit aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer je genealogisch onderzoek doet naar een Nederlandse familie van buitenlandse oorsprong is het natuurlijk interessant om te weten wat het moment van naturalisatie was.

Op de website gahetNA van het Nationaal Archief zijn handleidingen te vinden voor onderzoek naar specifieke onderwerpen. Eén daarvan handelt over onderzoek in het Nationaal Archief naar het verlenen van
naturalisatie vanaf de zestiende eeuw tot 1950. Hierin vind je een hoop nuttige wenken en verwijzingen naar verschillende relevante collecties.

De naturalisaties in de periode 1815 tot 1934 zijn gemakkelijk na te slaan op internet. Op de website van de Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard vind je een database met daarin de ruim 11.000 namen van de genaturaliseerden in de periode 1850 - 1934.

In het Jaarboek CBG van 1992 staat een uitgebreid artikel van Jos van den Borne getiteld Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarin kort aandacht voor immigratie en naturalisatie vóór 1795, waarna uitgebreider wordt ingegaan op de regelgeving vanaf de Franse Tijd en de geldende procedures. Daarna volgt een alfabetische lijst met 1471 namen van mensen die op de één of andere manier het Nederlanderschap verwierven in de periode 1815-1849. Dit artikel is hier digitaal beschikbaar.

Laatst bijgewerkt 27 nov. 2012

2 opmerkingen: