woensdag 9 maart 2011

Erebegraafplaats Peutjoet in Kota Radja

Onlangs verscheen het boek Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet. In deze eerste werkgroeppublikatie van de Indische Genealogische Vereniging wordt een overzicht gegeven van alle militairen wier naam verbonden is met de voormalige militaire erebegraafplaats Peutjoet in Kota Radja (tegenwoordig: Peucut in Banda Aceh). Auteur is oud-bestuurslid van de IGV Adriaan P. Intveld.

Duizenden militairen zijn in de loop der jaren begraven op Peutjoet. Hoeveel dit er precies zijn geweest is helaas niet meer te achterhalen, het begraafregister is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. De tsunami van 2004 bracht daarna nog eens grote schade toe aan de nog aanwezige graven.

De bedoeling van deze publikatie is om de namen van de betreffende militairen aan de vergetelheid te ontrukken, niet alleen door het opsommen hiervan, maar ook door deze te voorzien van de belangrijkste genealogische en biografische gegevens. In totaal worden de gegevens van ruim 2300 militairen gepresenteerd. Naast militairen zijn er ook vele burgers begraven op Peutjoet. Vaak betrof het vrouwen en kinderen van militairen. Ook van hen wordt in deze publikatie een overzicht gegeven, bijna 700 in totaal. Hoewel de Nederlandse aanwezigheid in Aceh duurde van 1873 tot 1942 zijn op de begraafplaats ook recentere graven te vinden. Het was nl. de enige christelijke begraafplaats in de verre omgeving waardoor er ook graven te vinden zijn van tientallen jaren na de oorlog. Het boek is een belangrijke bron voor Indië-onderzoekers, omdat gegevens over overlijden en begraven in dit deel van Indië veelal niet op een andere manier zijn te achterhalen.

Een index van alle familienamen die voorkomen in het boek is hier digitaal in te zien.

Het boek telt 424 pagina's A4-formaat en kost € 32,50 (leden IGV € 25,-) ex. verzendkosten. Zie website IGV.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten