dinsdag 1 februari 2011

Vluchtelingen naar Niederrhein in de 16e eeuw

In de 16e eeuw vluchtten met name uit de Zuidelijke Nederlanden veel protestanten naar verschillende steden langs de Rijn in het huidige Duitsland. In de hertogdommen Berg, Jülich en Kleve in het gebied Niederrhein werden vele duizenden Calvinisten en Lutheranen min of meer gastvrij ontvangen.
In Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 213 (2010), staat over deze vluchtelingen in Wesel en Düren een interessant 28 pagina's tellend artikel van Irmgard Hantsche: Niederländische Glaubensflüchtlinge am Niederrhein im 16. Jahrhundert und die reformierten Gemeinden in Wesel und Düren.
Het artikel is alleen al de moeite waard vanwege de zeven paginagrote kaarten die het verhaal verhelderen.


Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein wordt gratis toegezonden aan leden van de Historischer verein für den Niederrhein. De contributie bedraagt  € 28,- (studenten € 10,-). De Annalen kunnen ook los worden besteld bij uitgever Böhlau Verlag à  € 41,-.

Zie hier voor een volledige inhoudsopgave van Annalen 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten