vrijdag 18 februari 2011

Brieven van een mormoonse emigrant naar de VS

De 17-jarige Eelco Ekker (1855-ca. 1920) vertrok in 1872 naar de Verenigde Staten, samen met het gezin van zijn oom en tante, mormonen uit Zwolle. Ze vestigden zich in Utah. Eelco liet 23 brieven na die hij aan zijn familie in Nederland zond, de eerste en meeste tussen 1877 en 1885, daarna een hele poos niets en in de jaren 1912 en 1913 nog drie. Deze brieven zijn het uitgangspunt van dit boekje over deze emigrant, die niet opvallend veel presteerde in de Nieuwe Wereld, maar wel overeind bleef, er trouwde en een zoon en kleinzoon kreeg.

Als mormoon was hij niet zo trouw aan zijn kerk. Zijn bekering lijkt slechts een middel te zijn geweest om naar Amerika te kunnen gaan. Hij verliet Utah en werkte in de houtzagerij in Montana en de steenkolenmijnen in Iowa, maar keerde later weer terug naar Utah. Behalve van zijn leven krijgen we een indruk van de mormoonse leefwereld, de conflicten met de indianen en het harde leven van de kolonisten. Zwartwitfoto’s en kaartjes lichten een en ander toe. In de bijlagen vindt men de teksten van zijn brieven, terwijl er tevens een genealogisch overzicht van de Overijsselse familie Ekker is opgenomen. Indices op personen, onderwerpen en geografische namen besluiten dit boekje.

J. Spitse, Altijd aan het reizen. Brieven van een mormoonse emigrant naar Noord-Amerika, 1877–1913. Uitgegeven door Walburgpers. 166 pag.'s, prijs € 19,95.  ISBN 978.90.5730.726.3.

1 opmerking:

  1. Na de publicatie van het boek van heb ik in 2017 verder onderzoek gedaan naar het wel en wee van Eelco Ekker in de VS. De (helaas overleden) auteur J. Spitse zocht vergeefs naar nazaten die ik wel heb gevonden. Ook is Eelco zich verder Everard gaan noemen. Lees het op onze familieWIKI http://gallusmagnus.nl/index.php/Ekker,_Familie#Speurwerk_na_het_boek.3B_Eelco_wordt_Everard

    Thomas de Haan

    BeantwoordenVerwijderen