donderdag 24 februari 2011

10.000 documenten over Zeeuws Suriname 1667-1684 digitaal

Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck
Vanaf 1650 werd Suriname gekoloniseerd door de Engelsen. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in 1667 veroverden de Zeeuwen onder leiding van Abraham Crijnssen Suriname. Drie jaar eerder hadden de Engelsen Nieuw-Amsterdam veroverd. Bij de Vrede van Breda (1667), die volgde op de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, werd deze bestaande toestand ongewijzigd gelaten zonder dat er werkelijk afspraken werden gemaakt. Pas tijdens de Vrede van Westminster (1674), na de Derde Engels-Nederlandse Oorlog, werd er de facto een ruil overeengekomen. De Engelsen hielden Nieuw-Amsterdam en de Republiek (Zeeland) hield Suriname.

Het viel de Zeeuwen echter niet mee om Suriname op een goede manier te besturen. Daarom werd in 1683 de Sociëteit van Suriname opgericht. Een derde van de aandelen was in handen van de stad Amsterdam, een derde in handen van de West-Indische Compagnie en een derde in de handen van de eerste Zeeuwse gouverneur van Suriname, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688, zie afbeelding).

Alle archiefstukken uit de Zeeuwse periode van de jaren 1667-1684 zijn bewaard gebleven bij het Zeeuws Archief. Het gaat om tien meter met resoluties, rekeningen en bewijsstukken. De méér dan 10.000 documenten zijn onlangs gedigitaliseerd en vanaf 25 februari openbaar via de website van het Zeeuws Archief. Of via archieven.nl.

De gedigitaliseerde documenten zijn in te zien als PDF-files en van een hoge kwaliteit. De indexering is behoorlijk fijnmazig en levert leuke vondsten op wanneer je zoekt op familienaam.
Zoals deze: Aan Heijndrick Straetman, matroos / kapitein, onder Claes Reijniersen op de snauw Tijtverdrijff , voor de levering van cassavebrood aan 's lands magazijn volgens ordonnantie van 2 november 1670Zie ook Archiefforum
Met dank aan Provinciale Zeeuwse Courant via Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten