donderdag 24 februari 2011

10.000 documenten over Zeeuws Suriname 1667-1684 digitaal

Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck
Vanaf 1650 werd Suriname gekoloniseerd door de Engelsen. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in 1667 veroverden de Zeeuwen onder leiding van Abraham Crijnssen Suriname. Drie jaar eerder hadden de Engelsen Nieuw-Amsterdam veroverd. Bij de Vrede van Breda (1667), die volgde op de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, werd deze bestaande toestand ongewijzigd gelaten zonder dat er werkelijk afspraken werden gemaakt. Pas tijdens de Vrede van Westminster (1674), na de Derde Engels-Nederlandse Oorlog, werd er de facto een ruil overeengekomen. De Engelsen hielden Nieuw-Amsterdam en de Republiek (Zeeland) hield Suriname.

Het viel de Zeeuwen echter niet mee om Suriname op een goede manier te besturen. Daarom werd in 1683 de Sociëteit van Suriname opgericht. Een derde van de aandelen was in handen van de stad Amsterdam, een derde in handen van de West-Indische Compagnie en een derde in de handen van de eerste Zeeuwse gouverneur van Suriname, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688, zie afbeelding).

Alle archiefstukken uit de Zeeuwse periode van de jaren 1667-1684 zijn bewaard gebleven bij het Zeeuws Archief. Het gaat om tien meter met resoluties, rekeningen en bewijsstukken. De méér dan 10.000 documenten zijn onlangs gedigitaliseerd en vanaf 25 februari openbaar via de website van het Zeeuws Archief. Of via archieven.nl.

De gedigitaliseerde documenten zijn in te zien als PDF-files en van een hoge kwaliteit. De indexering is behoorlijk fijnmazig en levert leuke vondsten op wanneer je zoekt op familienaam.
Zoals deze: Aan Heijndrick Straetman, matroos / kapitein, onder Claes Reijniersen op de snauw Tijtverdrijff , voor de levering van cassavebrood aan 's lands magazijn volgens ordonnantie van 2 november 1670Zie ook Archiefforum
Met dank aan Provinciale Zeeuwse Courant via Twitter.

vrijdag 18 februari 2011

Brieven van een mormoonse emigrant naar de VS

De 17-jarige Eelco Ekker (1855-ca. 1920) vertrok in 1872 naar de Verenigde Staten, samen met het gezin van zijn oom en tante, mormonen uit Zwolle. Ze vestigden zich in Utah. Eelco liet 23 brieven na die hij aan zijn familie in Nederland zond, de eerste en meeste tussen 1877 en 1885, daarna een hele poos niets en in de jaren 1912 en 1913 nog drie. Deze brieven zijn het uitgangspunt van dit boekje over deze emigrant, die niet opvallend veel presteerde in de Nieuwe Wereld, maar wel overeind bleef, er trouwde en een zoon en kleinzoon kreeg.

Als mormoon was hij niet zo trouw aan zijn kerk. Zijn bekering lijkt slechts een middel te zijn geweest om naar Amerika te kunnen gaan. Hij verliet Utah en werkte in de houtzagerij in Montana en de steenkolenmijnen in Iowa, maar keerde later weer terug naar Utah. Behalve van zijn leven krijgen we een indruk van de mormoonse leefwereld, de conflicten met de indianen en het harde leven van de kolonisten. Zwartwitfoto’s en kaartjes lichten een en ander toe. In de bijlagen vindt men de teksten van zijn brieven, terwijl er tevens een genealogisch overzicht van de Overijsselse familie Ekker is opgenomen. Indices op personen, onderwerpen en geografische namen besluiten dit boekje.

J. Spitse, Altijd aan het reizen. Brieven van een mormoonse emigrant naar Noord-Amerika, 1877–1913. Uitgegeven door Walburgpers. 166 pag.'s, prijs € 19,95.  ISBN 978.90.5730.726.3.

zondag 13 februari 2011

Historische Surinaamse foto's op Flickr

De Stichting Surinaams Museum is sinds juli 2010 bezig om een grote hoeveelheid foto's online te zetten via Flickr. Het gaat om een deel van de collectie die in totaal uit 10.000 foto's bestaat. Uiteindelijk zullen 2.000 daarvan in samenwerking met het Nationaal Historisch Museum worden getoond via Flickr. Het is o.a. de bedoeling om met medewerking van het publiek méér informatie over de voorstellingen op de foto's te verzamelen. Dat kan nu via Flickr, waar mensen commentaar kunnen achterlaten.

De foto's zijn verdeeld over sets die zijn gewijd aan een bepaalde bevolkingsgroep (bijv. Javanen, Creolen, Hindoestanen, Chinezen etc), een bepaalde plaats (bijv. Marowijne, Nickerie) of een ander trefwoord (visserij, stadsgezichten, emancipatie, theater en toneel, plantages etc.).
Voor iedere onderzoeker met belangstelling voor Suriname natuurlijk prachtig nieuws.
Ga hier naar de Flickr photostream van Stichting Surinaams Museum.

Met dank aan @Coret via Twitter. Zie ook Blog Denis Kasan.

donderdag 10 februari 2011

Mixed America's Family Trees

Op de website van de New York Times aandacht voor Mixed America's Family Trees.Volgens de New York Times zijn etnisch gemengde families een van de snelst groeiende bevolkingsgroepen van de Verenigde Staten. Dit wordt geïllustreerd met door lezers aangemaakte stambomen waarin voor elk individu het land van herkomst wordt aangegeven. Dat leidt tot plaatjes van veelkleurige stambomen, waarbij voor de verschillende landen van herkomst steeds andere kleuren voor de stamboomblaadjes worden gebruikt.
Er zitten uitgebreide en kleinere stambomen bij. Er bestaat een mogelijkheid om gesproken woord toe te voegen, waarbij mensen hun eigen familie beschrijven. Erg leuk om eens in te grasduinen.
Wat helaas ontbreekt is de mogelijkheid om te zoeken op basis van land van herkomst.

Met dank aan @heleensittig via Twitter

woensdag 2 februari 2011

Suriname: diverse jaargangen Surinaamse Almanak online

De stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) ontving enige tijd geleden van een aantal fondsen subsidie om een groot aantal verschillende Surinaamse almanakken te laten digitaliseren. De Surinaamse almanakken zijn voor familiehistorici een handig middel om o.a. carrière-informatie  te verzamelen van Surinaamse ambtenaren en andere functionarissen in overheidsdienst.

De titels en jaargangen die gereed zijn worden beschikbaar gesteld via de website van de dbnl (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren). Op deze website vind je een overzicht van de titels die gedigitaliseerd worden. Daaronder De Surinaamse Almanak, De Vraagbaak en De Gids. Sinds januari 2011 staan al enkele jaargangen van de Surinaamse almanak online bij de dbnl


Beschikbare titels Surinaamsche almanakken 

Nieuwe aanvullingen zullen via deze link beschikbaar komen bij dbnl
Inmiddels zijn er Almanakken van 1820 tot 1955 (met hiaten) beschikbaar. (d.d. 5 dec. 2014)

Met dank aan Archiefforum.org

dinsdag 1 februari 2011

Vluchtelingen naar Niederrhein in de 16e eeuw

In de 16e eeuw vluchtten met name uit de Zuidelijke Nederlanden veel protestanten naar verschillende steden langs de Rijn in het huidige Duitsland. In de hertogdommen Berg, Jülich en Kleve in het gebied Niederrhein werden vele duizenden Calvinisten en Lutheranen min of meer gastvrij ontvangen.
In Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 213 (2010), staat over deze vluchtelingen in Wesel en Düren een interessant 28 pagina's tellend artikel van Irmgard Hantsche: Niederländische Glaubensflüchtlinge am Niederrhein im 16. Jahrhundert und die reformierten Gemeinden in Wesel und Düren.
Het artikel is alleen al de moeite waard vanwege de zeven paginagrote kaarten die het verhaal verhelderen.


Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein wordt gratis toegezonden aan leden van de Historischer verein für den Niederrhein. De contributie bedraagt  € 28,- (studenten € 10,-). De Annalen kunnen ook los worden besteld bij uitgever Böhlau Verlag à  € 41,-.

Zie hier voor een volledige inhoudsopgave van Annalen 2010.