dinsdag 4 januari 2011

Gens Germana, jaargang 36, nr 3/4

Gens Germana is het kwartaalblad van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD).
In het decembernummer van 2010 (jaargang 36, nr. 3/4) staan naast de agenda, mededelingen van het bestuur en enkele vaste rubrieken de navolgende artikelen:

  • De Westfaalse Bos in Haarlem (1631-1792), door F.D. Gunning. Betreft een onderlinge verzekering voor immigranten.
  • Verslagen van de Genealogentag in Stralsund 17-20 sept. 2010, door Dineke Paetzel-Veenstra en Leo Cusell
  • Hollandgänger: nazorg vanuit Duitsland, door Robert Hofstee. Over Duitse predikanten voor Hollandgänger en hun geschriften.
  • Simon Blom, reisgrage dominee uit Eemnes / Schoorl rond 1750, deel 2, door Herman de Vos en Jos Kaldenbach. Een verslag van een reis door Duitsland.

In het artikel over Hollandgänger wordt verwezen naar twee digitale publicaties op de website van het IISG: Hollandgang im Spiegel der Reiseberichte evangelischer Geistlicher. Quellen zur saisonalen Arbeidswanderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Deze bron bevat 129 reisverslagen (brieven) van Reiseprediger van de Duitse protestantse kerk, die geestelijke zorg en bijstand verleenden aan de kerkelijke lidmaten die in Nederland werkten als seizoensarbeiders. De brieven beslaan de periode 1849-1893. Rechtsreekse links om beide delen te downloaden zijn: Deel I en Deel II. In Deel II vanaf pagina 1093 (533) een index op persoonsnamen. Verder bevat het tweede deel handige landkaarten en allerlei lexicale hulpmiddelen.
Zie ook Wikipedia over Hollandgänger en op de website van WGOD een artikel over Duitse bronnen betreffende Hollandgänger.

Een lidmaatschap van de WGOD (incl. abonnement op Gens Germana) kost slechts € 17,50 per jaar. Zie website WGOD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten