dinsdag 18 januari 2011

Bevindelijk gereformeerden in Canada

Die gekke Hollanders! Dit vond één van de Nederlandse emigranten die in de jaren vijftig van de 20e eeuw naar Canada verhuisde en na ruim twintig jaar weer eens het oorspronkelijke vaderland bezocht. Alles was zo veranderd, zo blijkt uit dit boekje van Betsy Biemond-Bier over deze groep geëmigreerde bevindelijk, lees orthodox, gereformeerden in de Nieuwe Wereld. Zij behoort tot dezelfde geloofsgemeenschap en zodoende deed als insider onderzoek binnen deze migrantengroep. In de plaats Chilliwack, British Columbia, interviewde zij 61 merendeels oudere migranten en kwam tot verrassende conclusies.

Aanvankelijk was men meer afhankelijk van de Canadese omgeving en leek integratie goed te lukken. Later, toen de eigen gemeenschap groeide, trok men zich steeds meer terug op het eigen erf van kerk, vereniging, familie en vrienden. De economische integratie is goed gelukt, maar die op sociaal en cultureel terrein veel minder. Deze interessante uitkomsten zijn te lezen in ‘Die Hollanders zijn gek’, waarin Biemond-Boer op heldere en leesbare wijze verslag doet van haar onderzoek naar de sociale netwerken, de kerk, tradities en gebruiken, taalgebruik en de visie op het huidige Nederland van deze orthodox gereformeerde emigranten.

Biemond-Boer, Betsy, ‘Die Hollanders zijn gek!’ Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden
in Canada (Amsterdam, 2008), Uitgeverij Aksant, 169 blz., ISBN 978 90 5260 379 0.
Te bestellen bij Amsterdam University Press voor  € 19.90.
Zie ook webrecensie in Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden 125 (2010) deel 4.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten