woensdag 26 januari 2011

Negende Duitslanddag NGV op 5 feb. 2011

Op zaterdag 5 februari 2011 zal voor de negende keer in het NGV Verenigingscentrum te Weesp de “Duitslanddag” worden gehouden. Evenals vorig jaar zijn op deze dag deskundigen aanwezig uit o.m. Dortmund, het Osnabrückerland (50 parochies), het Tecklenburgerland, Westfalen (honderden parochies) en Wolynië in Oekranië. Ook is de WGOD (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland) van de partij.
De de bronnen en indexen uit de verzameling van het NGV Verenigingscentrum staan ter beschikking van de bezoekers. Iedereen is van 10.30 tot 16.00 uur van harte welkom aan de Papelaan 6 te Weesp. De toegang is gratis. Zie ook website NGV.

Voor meer informatie: tel. 0294-413301 of email info@ngv.nl
Zie routebeschrijving.

maandag 24 januari 2011

Canada: gereformeerde Nederlandse migranten 1946-1963

Op dezelfde website van Calvin College, als genoemd in vorige bericht, staat ook een belangrijke database voor mensen die onderzoek doen naar gereformeerde Nederlandse emigranten naar Canada. In de database staan gereformeerde Nederlandse landverhuizers uit de periode 1946-1963 naar m.n. Canada. De database bevat ook enkele incidentele gegevens over mensen die naar de VS gingen. Het gaat om Nederlanders die emigreerden met hulp van the Immigration Committee of the Christian Reformed Church in North America.
In totaal bevat de database gegevens over 9.703 families. In de database opgenomen: naam immigrant, geboortedatum, datum van aankomst, eventueel naam echtgenote en kinderen, religie, plaats van herkomst, plaats van bestemming.

Gereformeerde Nederlandse migranten naar Michigan

Calvin College in Michigan (USA) omschrijft zichzelf als een 'christian liberal arts college'. Calvin College wordt gekenmerkt door een gereformeerde identiteit. Veel studenten hebben Nederlandse roots. Op de website van Calvin College staat een aantal (ons welbekende) links voor onderzoek naar die Nederlandse roots. Maar ook, en dat is interessanter, de gedigitaliseerde akten van de Synod of the Christian Reformed Church 1857-1880, een lijst met emigranten uit de provincie Drente naar Michigan, 1845-1872 en nog een flink aantal andere bronnen. Ook is er een database met foto's van / over de Nederlandse migranten in Michigan, zoals bijgaande foto van een kerkje in New Groningen.

woensdag 19 januari 2011

Canada: Zoekmachine voor Canadian roots

Canada heeft sinds kort een via internet doorzoekbare database met informatie over de collecties van een groot aantal Canadese erfgoedinstellingen: Canadiana Discovery Portal
De zoekmachine zoekt zowel binnen bibliotheken als archieven en musea. Canadiana Discovery Portal  is als beta-versie, zoals je mocht verwachten, zowel in het Engels als in het Frans beschikbaar. De komende tijd zal meer materiaal via dit portal beschikbaar komen.
Voor familiehistorici is dit een mooi instrument voor zoektochten naar Canadese roots of Canadese familieleden en de bijbehorende historische en maatschappelijke context.
Zie ook het artikel van The Next Web Canada.


Met dank aan het Archiefforum.

Portret van actieve Marokkaanse vrouw in Gouda

In het januari-nummer van Tidinghe, het kwartaalblad van de Historische Vereniging Die Goude, staat een leuk artikel van Nico Habermehl. Het is getiteld Assia Chouli-Ben Chekh. Een actieve Marokkaanse vrouw in Gouda. In dit portret van Assia aandacht voor haar geboorte in Marokko in 1955, haar huwelijk en komst naar Nederland in 1973 en haar wedervaren in Nederland tot nu toe. Sinds 2007 is Asia bestuurslid van de Stichting Boughaz, die zich tot doel stelt om de geschiedenis van Marokkaanse Gouwenaars in woord en geschrift vast te leggen.

Tidinghe is gratis voor de leden van de Historische Vereniging Die Goude. Lidmaatschap kost € 28,-
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,-. Zie website. Die Goude heeft ook een weblog.

Wie meer wil weten over de migratiegeschiedenis van Marokkanen of onderzoek wil doen naar Marokkaanse voorouders kan terecht bij de onderzoeksgids Manis..?, geschreven door M'hamed El Abdouni en Hohamed Amezian. Deze gids is verschenen als deel 2 in de CBG-reeks Voorouders van Verre. De gids kost € 17,50 incl. verzendkosten (Vrienden CBG € 15,50) en kan worden besteld via de website van het CBG.

dinsdag 18 januari 2011

Bevindelijk gereformeerden in Canada

Die gekke Hollanders! Dit vond één van de Nederlandse emigranten die in de jaren vijftig van de 20e eeuw naar Canada verhuisde en na ruim twintig jaar weer eens het oorspronkelijke vaderland bezocht. Alles was zo veranderd, zo blijkt uit dit boekje van Betsy Biemond-Bier over deze groep geëmigreerde bevindelijk, lees orthodox, gereformeerden in de Nieuwe Wereld. Zij behoort tot dezelfde geloofsgemeenschap en zodoende deed als insider onderzoek binnen deze migrantengroep. In de plaats Chilliwack, British Columbia, interviewde zij 61 merendeels oudere migranten en kwam tot verrassende conclusies.

Aanvankelijk was men meer afhankelijk van de Canadese omgeving en leek integratie goed te lukken. Later, toen de eigen gemeenschap groeide, trok men zich steeds meer terug op het eigen erf van kerk, vereniging, familie en vrienden. De economische integratie is goed gelukt, maar die op sociaal en cultureel terrein veel minder. Deze interessante uitkomsten zijn te lezen in ‘Die Hollanders zijn gek’, waarin Biemond-Boer op heldere en leesbare wijze verslag doet van haar onderzoek naar de sociale netwerken, de kerk, tradities en gebruiken, taalgebruik en de visie op het huidige Nederland van deze orthodox gereformeerde emigranten.

Biemond-Boer, Betsy, ‘Die Hollanders zijn gek!’ Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden
in Canada (Amsterdam, 2008), Uitgeverij Aksant, 169 blz., ISBN 978 90 5260 379 0.
Te bestellen bij Amsterdam University Press voor  € 19.90.
Zie ook webrecensie in Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden 125 (2010) deel 4.

maandag 17 januari 2011

Curaçao: overlijdens BS 1831-1919 in Genlias

Afgelopen weekeinde zijn de indexen van de BS Overlijdensakten van  Curaçao over de jaren 1831-1919 toegevoegd aan Genlias. Het gaat alles bij elkaar om 48.506 akten. De geboorteplaatsen en -data, de districten van overlijden en het al dan niet overleden zijn van de ouders zijn door het team van de Werkgroep Genlias van het Nationaal Archief doorgeschoven naar het veld "Opmerking". Daarvoor waren geen aparte velden in Genlias beschikbaar. De districten zijn van belang omdat de akten per district werden genummerd. Zo komt elk aktenummer vijf keer per jaar voor.

Bij de geboorteplaatsen blijkt dat circa 10% van de overledenen niet op Curaçao is geboren. Er zijn natuurlijk veel immigranten uit Columbia en Venezuela (soms aangeduid met "de Indiaansche kust"), maar er komen ook veel mensen van de andere Antillen en uit andere landen in het Caraïbisch gebied (b.v. Suriname). Een grote groep komt voorts uit allerlei landen in Europa, waarbij Nederland uiteraard een prominente plaats inneemt. De plaatsnamen lopen daarbij van Aarlanderveen over Baarderadeel, Leeuwarden en Middelburg naar Zwolle.

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: veel plaatsnamen komen in méér landen voor. Dat geldt vooral voor de Spaanse plaatsnamen. Soms staat erbij dat een plaats in Venezuela, Columbia, Cuba of Spanje ligt, maar vaak is dat ook niet vermeld. Dat maakt het onderzoek natuurlijk aanmerkelijk interessanter. Kijk bijvoorbeeld maar eens in een atlas hoe vaak de plaatsnamen Valencia en Santa Cruz voorkomen.

Met dank aan Rob Huijbrecht van Werkgroep Genlias van het Nationaal Archief.

maandag 10 januari 2011

Nieuw Nederland in de 17e eeuw

In de 17e eeuw vestigden kolonisten uit de Republiek zich in de omgeving van het huidige New York. De WIC-kolonie werd Nieuw Nederland genoemd. Op oude kaarten vind je ook wel de naam Nova Belgica. Vanaf 1624 werden er meerdere nederzettingen gesticht. De bekendste nederzetting is zonder twijfel Nieuw Amsterdam (1625).
Deze handige gedigitaliseerde zoombare oude landkaart van Nieuw Nederland geeft een mooi overzicht van de plaatsen.
De Republiek was er niet lang de baas. In 1664 werd Nieuw Nederland overmeesterd door de Engelsen. Hoewel de Republiek dus amper 40 jaar de baas was in het kerngebied van de latere Verenigde Staten hebben de Nederlanders er in cultureel opzicht toch behoorlijk wat sporen achtergelaten. En veel Nederlanders zullen er verre achterneven en -nichten kunnen terugvinden. De oude dtb's van de voorheen Nederlandse nederzettingen barsten van de Nederlandse namen. Alleen zijn de dtb's meestal bekend onder recentere Engelse plaatsnamen in plaats van onder de plaatsnamen uit oude documenten en landkaarten. Onderstaande lijst helpt bij de plaatsbepaling.

De Nederlandse en Engelse benamingen van de belangrijkste nederzettingen in Nieuw Nederland, en jaar van eerste vermelding.

Grote of Noord Rivier Hudson River
Fort Orange Albany 1624
Beverwyck Albany 1647
Rensselaerswijck Rensselaer 1630
Wiltwijck Kingston 1652
Esopus KingstonManhattan Manhattan
Nieuw Amsterdam Lower Manhattan 1625
Nieuw Haarlem Harlem 1658
Noortwijck / Greenwijck Greenwich Village 1629
Bouwerij van Stuyvesant Bowery't Lange Eylandt Long Island - BrooklynBreukelen Brooklyn 1646
Gowanus, Cujanos Gowanus 1638
Nieuw Utrecht New Utrecht 1657
Gravesand Gravesend 1645
Midwout Flatbush 1652
Nieuw-Amersfoort Flatlands 1647
Long Island - QueensRustdorp Jamaica 1656
Heemstede Hempstaed 1644
Middelburgh Newtown 1652
Vlissingen Flushing 1645
Boswijck Bushwick 1661Colonie van de Heer Nederhorst

New Jersey, Jersey City
Bergen (North) Bergen 1661
Hoboken Hoboken
Pavonia Bayonne 1630

Veel plaatsnamen in de regio, waaronder Gowanus, zijn waarschijnlijk van Indiaanse herkomst. Dit boek is gewijd aan Indiaanse plaatsnamen op Long Island. Een ander boek aan de Indiaanse plaatsnamen in Brooklyn..

Digitale dtb's en bronnen

Bij Genlias vind je dtb's van Nieuw Amsterdam.
Op deze website vind je dtb's van Albany.
En bij archive.org vind je een digitaal boek met dtb's van Kingston.


Op de website The Olive Tree Genealogy en New York Trails vind je een groeiend aantal verwijzingen naar bronmateriaal (veelal van ná de 17e eeuw) over de voormalige Nederlandse nederzettingen.
Op de website van Long Island Genealogy vind je verwijzingen naar bronmateriaal (eveneens veelal van ná de 17e eeuw) van allerlei plaatsen op Long Island.

Deze site geeft een overzicht van recentere doorzoekbare overlijdensregisters in de VS.

Overige websites 

Zie verder de toelichting over Nieuw Nederland bij Genlias, de website van the Holland Society, de website over de Dutch in New York en natuurlijk Wikipedia over Nieuw Nederland en Nieuw Amsterdam.

Familiewapens

Zie deze bijdrage wanneer je op zoek bent naar familiewapens van Amerikaanse families met Nederlandse wortels.

donderdag 6 januari 2011

Westfälischer Genealogentag op 26 maart 2011

Op zaterdag 26 maart 2011 vindt in Altenberg nabij Münster (Kreis Steinfurt) de vierde Westfälischer Genealogentag plaats. Aan deze genealogiedag doet een keur aan verenigingen en erfgoedorganisaties mee. Niet alleen Westfaalse archieven, maar ook genealogische verenigingen van beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Onder meer de NGV en NGV-afdeling Twente.
Een goede aanleiding voor mensen met Westfaalse voorouders om een dagtocht naar Münsterland te maken.
Organisator is de Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung.
Zie de website voor programma, deelnemers en gegevens over de locatie.

Rob van Drie deed op zijn blog destijds verslag van de Westfälischer Genealogentag in 2009. Het verhaal geeft een aardige impressie van wat mag worden verwacht van een bezoek aan zo'n Genealogentag.

dinsdag 4 januari 2011

Brieven van Amerikagangers uit Limburg, 1912

In het Jaarboek 2008-2010 van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, dat zojuist verschenen is, staat een leuk artikel van Jo Thijssen (†) getiteld Emigranten naar Amerika (pag. 88-101),  waarin opgenomen brieven en ansichtkaarten die Anna Marie Geene (1857-1915) in het Limburgse Reuver ontving van vier neefjes en nichtjes (Leo, Josef, Nella en Truike Houben) die vanuit Sevenum in 1912 naar de Verenigde Staten emigreerden.
Het zijn mooie kleine egodocumenten die een indruk geven van de eerste belevenissen van emigranten, inclusief de zeeziekte aan boord van de boot die hen over de Atlantische Oceaan bracht.

Het Jaarboek kost € 19,50 ex. verzendkosten. Zie de website van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal voor de wijze van bestellen en de overige inhoud van het Jaarboek.

Gens Germana, jaargang 36, nr 3/4

Gens Germana is het kwartaalblad van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD).
In het decembernummer van 2010 (jaargang 36, nr. 3/4) staan naast de agenda, mededelingen van het bestuur en enkele vaste rubrieken de navolgende artikelen:

  • De Westfaalse Bos in Haarlem (1631-1792), door F.D. Gunning. Betreft een onderlinge verzekering voor immigranten.
  • Verslagen van de Genealogentag in Stralsund 17-20 sept. 2010, door Dineke Paetzel-Veenstra en Leo Cusell
  • Hollandgänger: nazorg vanuit Duitsland, door Robert Hofstee. Over Duitse predikanten voor Hollandgänger en hun geschriften.
  • Simon Blom, reisgrage dominee uit Eemnes / Schoorl rond 1750, deel 2, door Herman de Vos en Jos Kaldenbach. Een verslag van een reis door Duitsland.

In het artikel over Hollandgänger wordt verwezen naar twee digitale publicaties op de website van het IISG: Hollandgang im Spiegel der Reiseberichte evangelischer Geistlicher. Quellen zur saisonalen Arbeidswanderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Deze bron bevat 129 reisverslagen (brieven) van Reiseprediger van de Duitse protestantse kerk, die geestelijke zorg en bijstand verleenden aan de kerkelijke lidmaten die in Nederland werkten als seizoensarbeiders. De brieven beslaan de periode 1849-1893. Rechtsreekse links om beide delen te downloaden zijn: Deel I en Deel II. In Deel II vanaf pagina 1093 (533) een index op persoonsnamen. Verder bevat het tweede deel handige landkaarten en allerlei lexicale hulpmiddelen.
Zie ook Wikipedia over Hollandgänger en op de website van WGOD een artikel over Duitse bronnen betreffende Hollandgänger.

Een lidmaatschap van de WGOD (incl. abonnement op Gens Germana) kost slechts € 17,50 per jaar. Zie website WGOD.

maandag 3 januari 2011

Thema 'migratie' bij Familiekunde Vlaanderen

Familiekunden Vlaanderen is een overkoepelende organisatie voor genealogie en heraldiek, opgericht door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH). Familiekunde Vlaanderen is ook de uitgever van het tijdschrift Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen.


 Op de website van Familiekunde Vlaanderen is sinds kort een speciale afdeling gewijd aan het thema migratie. Zowel emigratie als immigratie komen aan bod, net als in Migranten dossier@CBG.
Uiteraard is er een zekere overlap met het CBG-dossier, maar toch zijn er andere invalshoeken en nadrukken. Zo gaat bij de start van het hoofdstuk Migratie van de Vlaamse collega's meteen aandacht uit naar de Scandinavische en Baltische landen. Dus voor de bezoekers van Migranten dossier@CBG is het de moeite waard regelmatig de site van Familiekunde Vlaanderen te checken.