maandag 27 december 2010

Wi Rutu: Javanen in Frans Guyana

In Wi Rutu, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, een uitgebreid artikel getiteld "Javanen in Frans Guyana". In dit buurland van Suriname wonen nogal wat afstammelingen van Surinaamse immigranten. Van de 200.000 inwoners die Frans Guyana in 2005 telde stamt één op de acht af van Surinaamse voorouders. Het grootste deel bestaat uit mensen die omschreven worden als "Surinamiens créoles" (12.000) en "Bush-inengués" (7.400).  De groep "Caribéens javanais" besloeg 1900 personen. Aan deze laatste groep, die merendeels in de jaren zestig naar Guyana verhuisde, is het artikel gewijd.

Wi Rutu wordt twee maal per jaar gratis toegezonden aan donateurs. Het donateurschap bedraagt minimaal € 23,-.  Zie website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten