vrijdag 10 december 2010

De oorlog op vijf continenten - boek en websites

Hoe vaak hoor je jezelf of je kinderen niet aan ouders of grootouders vragen om "nog eens over de oorlog te vertellen"? De Tweede Wereldoorlog is nog steeds een belangrijk thema in ons historisch bewustzijn en dus ook van groot belang voor de beleving van de eigen familiegeschiedenis.
De autochtone Nederlander vraagt het dus aan moeder of grootvader. En als dat niet meer kan zijn er boekenkasten vol geschreven die kunnen helpen om een goed beeld te vormen. Er is ook een prachtige portaal-website waarop alle mogelijke informatie bij elkaar wordt gebracht: tweedewereldoorlog.nl

Maar wanneer je ouders na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn geëmigreerd is het veel minder vanzelfsprekend dat je makkelijk zulke bergen informatie vindt over wat De Oorlog voor je voorouders moet hebben betekend. Om in die lacune te voorzien verzorgde in 2008 het NIOD het boek Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders & de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, van Kees Ribbens, Joep Schenk en Martijn Eickhoff.
In het boek passeert de oorlogsgeschiedenis van acht verschillende landen de revue: China, Indonesië, Joegoslavië, Marokko, de Nederlandse Antillen, de Sovjet-Unie, Suriname en Turkije.  In al die landen zag de oorlog er anders uit en verschilden de gevolgen voor het dagelijkse leven van de bewoners.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Boom, telt 342 pagina's en kost € 19,90

Inmiddels is voor het voormalige Nederlands Indië ook een portaal-website gereed gekomen over WOII: Indië in de Oorlog. En een portaal-website over de Oolog in de West zal ook niet lang meer op zich laten wachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten