woensdag 24 november 2010

Migratie van Indische Nederlanders naar de VS

In het BiografieBulletin van najaar 2010 een interessant artikel over emigratie van Indische Nederlanders naar de Verenigde Staten: Amerino Country, De stem van de Nederlands-Indische gemeenschap in de Verenigde Staten, van Jeroen Dewulf. De auteur Jeroen Dewulf is hoogleraar Duits en Nederlands aan de Berkeley Universiteit van Californië.

De strekking van het artikel wordt mooi uit de doeken gedaan in de inleidende alinea:
"Uit angst dat Indische Nederlanders zich niet zouden aanpassen aan Nederlandse normen en waarden, stimuleerde de Nederlandse regering na de Tweede Wereldoorlog emigratie van Indische repatrianten naar de Verenigde Staten. Wetenschappelijke studies hebben de geschiedenis van Amerindo's als een succesverhaal beschreven. Maar biografische en autobiografische teksten geven dikwijls een ander beeld."

Het artikel wordt afgesloten met een interessante literatuurlijst. Onder de genoemde titels veel (auto-)biografisch materiaal.


BiografieBulletin verschijnt drie keer per jaar. Een abonnement kost € 36,-. Losse nummers € 16,- (incl. verzendkosten). Zie website voor meer informatie. Op de website kunnen de jaargangen 2007 en 2008 online worden ingezien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten