dinsdag 31 augustus 2010

Chinese roots: Voorouders van Verre deel 7 in de maak

Na het verschijnen van onderzoeksgidsen in de reeks Voorouders van Verre voor Marokko, Turkije, de Molukken, de Antillen, Suriname en Nederlands-Indië zal in de loop van volgend jaar bij het CBG een gids verschijnen voor Chinese Nederlanders die belangstelling hebben voor hun familiegeschiedenis.
De geschiedenis van Chinezen in ons land gaat terug tot het begin van de vorige eeuw, toen op grote schaal Chinese zeelieden als goedkope arbeidskrachten werden aangenomen door Nederlandse scheepvaartmaatschappijen. In de crisisjaren probeerden vele Chinezen zich in hun bestaan te voorzien door de verkoop van pindakoekjes (vandaar de bijnaam ‘Pindachinezen’) of door het beginnen van een eethuis.
Een heel andere groep vormden Chinese immigranten uit het voormalige Nederlands-Indië, die zich hier na de onafhankelijkheid van Indonesië vestigden. Weer anderen kwamen in Nederland via Suriname.
De Chinese onderzoeksgids wordt geschreven door de sinoloog en historicus Dr. Kees Kuiken.

Net Nationaal Archief onderhoudt een Chinese database als onderdeel van de Historische Database Suriname met informatie over Chinese contractarbeiders die in de periode 1853-1873 naar Suriname migreerden.

Zie ook website van ABC Kenniscentrum voor beknopte info over Chinezen in Nederland.
En deze link voor meer informatie over migratie van Chinezen naar Suriname.

maandag 23 augustus 2010

Curaçao: huwelijken Burgerlijke Stand 1817-1929

Van Rob Huijbrecht van de Werkgroep Genlias van het Nationaal Archief kregen we bericht dat de huwelijken uit de Burgerlijke Stand van Curaçao zijn toegevoegd aan Genlias. Het gaat om 13.427 akten uit de periode 1817-1929. Het is met het oog op migratie een bijzonder leuk bestand omdat bij zowel de bruid als de bruidegom meestal de plaats en het land van herkomst vermeld staan. "Als de grote smeltkroes al in New York stond, dan stond er op Curaçao toch tenminste ook een kleine ...", aldus Rob Huijbrecht.Met deze toevoeging is de Burgerlijke Stand van de Nederlandse Antillen nu bijna compleet vertegenwoordigd in Genlias.

Zie: www.genlias.nl