woensdag 28 juli 2010

Geschiedenis van immigratie in Nederland: vijfeeuwenmigratie.nl

'Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders'. Met die stelling opent de website vijfeeuwenmigratie.nl. De website is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, speciaal voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van migratie naar Nederland.
In de beelden, verhalen en documenten over de Nederlandse geschiedenis is de betekenis van migratie en migranten veelal onderbelicht gebleven. De website vijfeeuwenmigratie.nl streeft naar het zichtbaar en toegankelijk maken van al bestaand materiaal over dit onderwerp. Op de website komt de immigratie uit alle mogelijke landen van de wereld aan bod. Er kan zowel thematisch, per periode als per land van herkomst worden gezocht.


Naast de informatie op de website zelf zijn ook verschillende collecties van musea en archieven via deze website te doorzoeken op sporen van migranten. De collecties van de volgende erfgoedinstellingen zijn te doorzoeken:
 • Amsterdams Historisch Museum
 • Gemeentearchief Rotterdam
 • Historisch Beeldarchief Migranten
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Archief Eemland
 • Een kleine selectie van Museum Maluku
Op de website is daarnaast ook ruimte gemaakt voor bijdragen van deskundigen, amateurhistorici en bezoekers van de website. Met een inlogaccount kunnen bezoekers hun eigen 'erfgoed' toevoegen door (persoonlijke) verhalen, foto's en filmpjes te uploaden. Ook kan gereageerd worden op berichten op de website.

  dinsdag 27 juli 2010

  Molukse voorouders: museum, beeldbank, kaarten en een onderzoeksgids

  Mensen die op zoek zijn naar hun Molukse voorouders kunnen een mooie start maken in het Museum Maluku in Utrecht. In het MuMa ligt de nadruk op de levensgeschiedenis van de Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Hun geschiedenis en ervaringen staan centraal, en deze aanpak helpt de aanstaande familiehistoricus om de juiste vragen te formuleren en de eerste zoekrichtingen vast te stellen.


  Het KIT in Amsterdam heeft een schat aan koloniale kaarten gedigitaliseerd, waaronder ook kaarten van de Molukken. Deze zijn online te raadplegen.
  Voor ander beeldmateriaal is het KITLV te Leiden een mooi adres. In hun online beeldbank is veel fotomateriaal over de Molukken te vinden.

  Voor alle mogelijke vragen over de geschiedenis van de Molukken, de Molukse migratie naar Nederland en de best mogelijke handleiding voor onderzoek naar de Molukse familiegeschiedenis kunt u terecht in de onderzoeksgids Silsilah Maluku (Molukse stamboom) van Ron Habiboe, die is verschenen als deel 1 in de serie Voorouders van Verre. Silsilah Maluku is te koop via de website van het CBG, en kost € 17,50 (Vrienden CBG € 15,50) incl. verzendkosten.

  maandag 26 juli 2010

  Turkse voorouders: brochure en onderzoeksgids

  De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en de Stichting Familiekunde Vlaanderen namen het initiatief om te komen tot een 36 pagina's tellende brochure als handleiding voor een speurtocht naar de eigen wortels ten behoeve van Turkse Brusselaars.
  “Een boeiende zoektocht naar Turks familiaal erfgoed” is geschreven door Kathleen De Blauwe en te downloaden vanaf de site van FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

  De brochure biedt ook aardig wat inspiratie voor Nederlanders met Turkse roots.
  Wie vanuit Nederlands perspectief nog dieper wil ingaan op deze materie kan bij het CBG het boek Sen Kimsin? (Wie ben je?) van  Jak den Exter bestellen. In het boek wordt niet alleen uitgelegd hoe te werk te gaan bij onderzoek naar de eigen Turkse familiegeschiedenis, maar het boek geeft ook een schat aan informatie over de bevolkingsgeschiedenis van Turkije en de geschiedenis van de migratie van Turkije naar Nederland.
  Sen Kimsin? is het derde deel in de CBG-reeks Voorouders van Verre (ISBN 978-90-5802-063-5), telt 140 pagina's en kost € 17,50 (Vrienden CBG € 15,50) incl. verzendkosten. Bestellen kan hier.

  Zie ook: www.faronet.be,  www.familiekunde-vlaanderen.be en nieuwsbericht over presentatie Sen Kimsin?

  donderdag 22 juli 2010

  Nederlandse emigratie overzee: themanummer TSEG

  Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis heeft een themanummer uitgebracht met als titel 'It's time to burn the wooden shoes. Special issue on Dutch overseas migration' (2010, jaargang 7, nummer 2).  Dit 150 pagina's dikke Engelstalige themanummer bevat de volgende artikelen:


  • Invisibility and selectivity. Introduction to the special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century, een inleidend artikel van Marlou Schrover en Marijke van Faassen
  • Imagining a new identity: the Dutch American immigrant community, 1847-1875, door Mixhael J. Douma
  • There was work in the valley: Dutch immigration to New Jersey, 1850-1920, door Robert Schoone-Jongen
  • Aanpassen and invisibility: being Dutch in post-war Australia, door Nonja Peters
  • The Indisch Dutch in post-war Australia, door Joost Coté
  • For the next generation: Dutch Protestant church commemorations in North America, 1960-1980, door David Zwart
  Zie ook website: www.tseg.nl.
  Losse nummers zijn € 15,-