woensdag 16 april 2014

Boek: West-Indische contractarbeiders in Suriname 1863-1899

Onlangs verscheen in Parimaribo een studie getiteld West Indische Contract Arbeiders in Suriname 1863-1899. Hoge (kinder)sterfte en laag geboorteniveau. Het imposante werk is geschreven door prof. dr. H.E. Lamur, mr. N.H.A. Boldewijn en drs. R. Dors. Deze studie naar sterfte- en geboortecijfers is gebaseerd op bronnen betreffende individuele contractarbeiders in het Nationaal Archief Suriname.De studie bevat niet alleen registraties en conclusies betreffende de beroerde omstandigheden waaronder de contractarbeiders moesten werken en leven, maar ook een 458 pagina's tellende bijlage met een keur aan persoonlijke gegevens over meer dan 2500 bestudeerde individuele contractarbeiders. Naast namen en leeftijd moet men daarbij denken aan gegevens zoals beroep, verwantschap, religie, plaats van herkomst (vaak Berbice of Barbedos), plaats en datum van afreis, aanbrenger (ronselaar), naam schip, plaats en naam werkgever, start- en einddatum contract en 'veranderingen en bewegingen' (opmerkingenveld).
Kortom een rijke bron voor onderzoekers met contractarbeiders als voorouders. 

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Matzeliger Instituut en het Surinaamse Ministerie van Binnenlandse Zaken en is uitgegeven in een kleine oplage. Het is vanaf 22 april in te zien in de studiezaal van het CBG in Den Haag.

Inhoud Indische Navorscher 2013

Onlangs verscheen de 26e jaargang van De Indische Navorscher (2013), het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging (IGV). In deze jaargang de navolgende bijdragen:
 • Genealogie van de Indische familie Maidman, door Reinoud Visser en Dolors Pi Pujul.
 • Familieconnecties met Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal, door Alle Diderik de Jonge
 • De Indische tak van de in Nederland gevestigde familie Bergamin uit het kanton Graubünden, door Roel de Neve
 • De familie Lagaun(n)e in Nederlandsch-Indië en Indonesië, door Tom de Vroom
 • De Indische familie Von Winckelmann, door Roel de Neve
 • Brieven uit Nederlandsch-Indië, door Erik Godin
 • Pohl / Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië, door Roel de Neve
 • Het Lombokmonument te Mataram, door Adriaan Intveld
 • Aanvullingen en verbeteringen op eerdere publicaties in De Indische Navorscher 1-24 (1988-2011)
 • Aanvullingen en verbeteringen op De Indische Navorscher 25 (2012)
 • Diverse namenregisters


De Indische Navorscher wordt kostenloos toegezonden aan leden van de IGV. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar.  Zie website IGV voor kosten losse verkoop.

donderdag 10 april 2014

Online zoeken in Noord-Ierse aktes van de burgerlijke stand

Wie voorouders of familie in Noord-Ierland heeft kan sinds kort gebruik maken van een nieuwe online zoekmogelijkheid. Op de website van het General Register Office (NI) worden scans beschikbaar gesteld van aktes van de burgerlijke stand. Het gaat om geboorteaktes ouder dan 100 jaar, huwelijksaktes ouder dan 75 jaar en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar.
Voor het zoeken en bekijken is registratie noodzakelijk en dienen credits te worden aangeschaft (£0.40 per credit).

vrijdag 4 april 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 3

Burgerlijke Stand
Overlijdensakte van de borstelmaker Jan Baptist van den Bogaerd, geboren Antwerpen, overleden Helmond 5 januari 1844 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).
Periode
In delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 1796/1798. In de rest van Nederland vanaf 1811.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen
Geboorteaktes ouder dan 100, huwelijksaktes ouder dan 75 en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (ontsloten via alfabetische 10-jaarlijkse tafels) of op internet (WieWasWie en de websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Geboorteakte: naam en voornamen kind, ouders en getuigen, datum en tijd geboorte, geslacht, leeftijd, adres en beroep.
Huwelijksakte: naam en voornamen huwelijkspartners, ouders en getuigen, datum huwelijksafkondigingen en huwelijk, geboorte- en woonplaats, leeftijd, beroep en opsomming huwelijkse bijlagen.
Overlijdensakte: naam en voornamen overledene, ouders, partner(s), aangever en getuigen, datum en tijd overlijden, geboorte- en woonplaats en leeftijd.

Let op
 • De aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de geboorte- of overlijdensdatum.
 • De blokken waarin de aktes openbaar worden gemaakt lopen parallel met de 10-jaarlijkse tafels.
Tips
 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en overlijdensaktes van belang.
 • De woonplaats van de bruid is meestal ook de huwelijksplaats.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
 • De handtekeningen onderaan de aktes zeggen iets over de geletterdheid.

woensdag 2 april 2014

Kaartencollectie van New York Public Library gedigitaliseerd

The New York Public Library heeft haar collectie oude landkaarten gedigitaliseerde. De kaarten kunnen worden geraadplaagd via een speciale website. Het betreft natuurlijk voor een belangrijk delen oude kaarten van Manhattan, Brooklyn en de omgeving van New York, zoals de Hudson Valley. Erg leuk voor familiehistorici die ook emigrantentakken bestuderen. De oudste kaarten dateren uit de eerste helft van de 17e eeuw en de nieuwste uit de 20e eeuw.

A description of the towne of ... Digital ID: 1650814. New York Public Library

Buiten New York en omgeving zijn ook andere delen van Amerika en de rest van de wereld  vertegenwoordigd in de collectie. Dat geldt ook voor Nederland.

woensdag 19 maart 2014

Nieuw forum Familiekunde Vlaanderen


Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen hebben een nieuw forum gelanceerd waar je vragen kunt stellen over familiegeschiedenis of de historie van Belgische gemeenten en steden. Handig voor iedereen met Belgische voorouders!

vrijdag 14 maart 2014

Méér dan 10.000 mijnwerkers in Romsée nabij Luik 1874-1972

Werkgelegenheid is één van de belangrijkste redenen voor migratie. Op zoek naar middelen van bestaan danwel een regelmatig inkomen zijn mensen bereid om naar een andere plaats, streek of zelfs een ander land te verhuizen. De mijnbouw heeft altijd veel arbeidsmigranten getrokken. Voor de genealoog is het een uitdaging een spoor van die migranten te vinden.

Bij onderzoek naar een voorouder kwamen de twee Limburgse onderzoekers Harold en René Collaris terecht in het archief van de mijn Le Charbonnages de Wérister in Romsée, nabij het Belgische Luik. Ter plekke besloten ze om gegevens van alle mijnwerkers die daar in de loop van bijna een eeuw (1874 tot 1972) hadden gewerkt vast te leggen. Dat resulteerde in twee boeken die in eigen beheer werden uitgegeven, waarin in totaal méér dan 10.000 mijnwerkers worden genoemd. Per mijnwerker werden zoveel mogelijk gegevens vermeld: geboortedatum en plaats, en waar mogelijk ook de ouders en eventuele huwelijkspartner.De mijnwerkers bleken afkomstig uit alle hoeken van Europa en zelfs daar buiten: België, Duitsland, Nederland, Italië, Zwitserland, Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Portugal, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Engeland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Litouwen, Spanje, Turkije, USA, Oekraïne, Syrië, Rusland, Peru, 'Noord‐Afrika', Marokko, Jordanië, Iran, Griekenland, Bulgarije, Algerije en enkele statenlozen.
Onder de dik 10.000 mijnwerkers méér dan 1000 Nederlanders (of mensen die in Nederland of met een Nederlander gehuwd waren). 

De twee boeken zijn getiteld Meer dan 10.000 mijnwerkers van S.A. des Charbonnages de Wérister in Romsée (België) in de periode 1874–1972 en zijn digitaal te raadplegen via de website van Harold en René Collaris: