vrijdag 26 september 2014

Verslag van Deutscher Genealogentag 2014

Op de blog Genealogisch Gezien van Rob van Drie staat een verslag van de 66ste Deutscher Genealogentag, die van 12 tot en met 14 september werd gehouden in Kassel in de Duitse deelstaat Hessen.

De Deutscher Genealogentag wordt jaarlijks georganiseerd door de Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände (DAGV), de overkoepelende Duitse organisatie van genealogische verenigingen. Organiserende vereniging was dit jaar de Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck.
Op de blog Genealogische Gezien van Rob van Drie staat

Op de blog van Rob van Drie staat ook een verslag van de Deutscher Genealogentag die in 2013 werd georganiseerd in Heidelberg.

maandag 15 september 2014

Online database Belgische vluchtelingen in Zeeland

Dit jaar wordt ook in Nederland uitgebreid aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden begon en vier jaar duurde. Nederland was weliswaar neutraal, maar ondervond de gevolgen van de oorlog op meerdere terreinen.


Veel Belgen vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Zeeland. De Zeeuwse archiefdiensten hebben sinds 2013 gezamenlijk gewerkt aan een database met de namen van meer dan 40.000 Belgische vluchtelingen. Het resultaat wordt woensdag 8 oktober 2014 door de Zeeuwse archivarissen gepresenteerd in Middelburg en het resultaat komt dan online ter beschikking. Op deze plaats wordt t.z.t. ook de link naar de online database geplaatst.

Zie de website van het Zeeuws Archief voor méér informatie.

vrijdag 12 september 2014

Website: Polish Roots

De beste plaats om te starten wanneer je op zoek bent naar Poolse voorouders is de website Polish Roots.

De website bestrijkt alle gebieden die nu Pools zijn of vanaf de 16e eeuw ooit Pools waren.
Je vindt er links naar bronnen, oude kaarten en een hoop relevante historische informatie. Bij de links veel aandacht voor migratiedatabases in verschillende landen en scheepslijsten.


vrijdag 25 juli 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 5

Kerkelijke registers
Trouwinschrijving voor het gerecht van Vugt van de in Antwerpen geboren Jean Baptiste Lambert Hoffinger en de uit ’s-Hertogenbosch afkomstige Maria Anna van den Brand, 27 mei 1776 (Brabants Historisch Informatie Centrum)
Periode
Meestal vanaf de zeventiende en achttiende eeuw. Er zijn slechts weinig zestiende-eeuwse registers bewaard gebleven.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en kerkarchief (bv. status animarum).

Raadplegen
Registers ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar als fotokopie of op microfiche of -film op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (al dan niet ontsloten via alfabetische klappers op naam) of op internet (WieWasWie en websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Doop: doopdatum en naam en voornamen van kind, ouders en getuigen (peter/meter).
Huwelijk: ondertrouw- en huwelijksdatum, naam en voornamen bruid, bruidegom en getuigen, afgeroepen huwelijkse geboden en plaats van herkomst.
Begrafenis: begrafenisdatum (soms ook overlijdensdatum), naam en voornamen overledene, gegevens over verwantschap, aard van de begrafenis en soms de leeftijd.
Lidmatenregister: naam en voornamen van de lidmaten, gegevens over verwantschap, plaats van herkomst en (soms) vertrek naar elders (zie bv. het stukje over Groningse lidmatenregisters in ons Bronnen dossier).
Status animarum: naam en voornamen van de parochianen en gegevens over verwantschap (geen migratiegegevens).

Let op
  • Verwar doop-, ondertrouw- en begrafenisdatum niet met geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum.
  • Afhankelijk van de kerkelijke gezindte werden huwelijken ook wel voor de wereldlijke overheid (het gerecht) gesloten.
  • Volledigheid van de registers is sterk afhankelijk van de persoon die ze optekende.
  • In katholieke doopregisters worden namen vaak in de Latijnse naamval genoteerd (de Latijnse voornaam kan afwijken van de werkelijke roepnaam).
  • Dopen, huwelijken en begrafenissen van katholieken kunnen in protestantse (gereformeerde) registers zijn opgetekend.

Tips
  • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en lidmatenregisters van belang.
  • Via het Repertorium DTB kun je nagaan welke kerkelijke registers er van een plaats bewaard zijn gebleven.
  • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.

vrijdag 18 juli 2014

300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de periode 1796-1914 digitaal ontsloten

Dankzij de meer dan 100 vrijwilligers die aan het project Demogen (demografie en genealogie) hebben deelgenomen, zijn er 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de zogenoemde 'lange negentiende eeuw' (1796-1914) beschikbaar gekomen via de zoekmachine op de website van het Rijksarchief in België.


Je kunt niet alleen zoeken op de namen van de bruid en bruidegom, maar bijvoorbeeld ook op de namen van hun ouders, de aanwezige getuigen of eventuele gewettigde kinderen. In totaal gaat het om bijna drie miljoen nieuwe digitale persoonsvermeldingen.


vrijdag 6 juni 2014

Aktes Noord-Ierse burgerlijke stand online beschikbaarWie voorouders of familie in Noord-Ierland heeft kan sinds kort gebruik maken van een nieuwe online zoekmogelijkheid. Op de website van het GeneralRegister Office for Northern Ireland (GRONI-Online) worden scans beschikbaar gesteld van aktes van de burgerlijke stand. 

Het gaat om geboorteaktes ouder dan honderd jaar, huwelijksaktes ouder dan vijfenzeventig jaar en overlijdensaktes ouder dan vijftig jaar. De Noord-Ierse burgerlijke stand begint op 1 januari 1864. Alleen van niet-katholieke huwelijken zijn oudere aktes beschikbaar vanaf 1 april 1845. Ook is er een "World War II death index 1939-1945".

Voor het zoeken en bekijken is registratie noodzakelijk en dienen credits te worden aangeschaft (£0.40 per credit). In de archieven ter plekke kun je natuurlijk gratis terecht, maar daar staan dan wat reiskosten tegenover.

woensdag 14 mei 2014

Online zoeken in de adresboeken van Bremen (1794-1955)

Langzaam maar zeker groeit ook in Duitsland het aanbod aan digitale bronnen voor stamboomonderzoek. Via de website van de Staats- und Universitätsbibliothek Bremen kan bijvoorbeeld worden gezocht in de adresboeken van Bremen uit de periode 1794-1955. De beschikbaar gestelde scans vormen een handige bron voor familiehistorici die geïnteresseerd zijn in de migratiestromen tussen deze Noord-Duitse stad en Nederland.